Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Kulturze

Kategoria A dla nauk o kulturze i religii

29.07.2022 - 14:17 aktualizacja 29.07.2022 - 14:29
Redakcja: Justyna Januszewska
Tagi: ewaluacja 2017-2021, Instytut Nauk o Kulturze, kategoria A, Minister Edukacji i Nauki

MINISTER EDUKACJI I NAUKI

DECYZJĄ NR 300/106/2022
Na podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).
przyznaje
Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach

kategorię naukową A

w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.

return to top