Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Kulturze

Wiadomości

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Seminarium otwarte (1): 27 X 17.15 O HERETYCKIEJ MARYJNOŚCI STEFANITÓW (ETIOPIA XV W.)

    Szanowni Państwo, zapraszamy na inauguracyjne spotkanie otwierające cykl seminariów współorganizowanych przez katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Zespół Teorii i Historii Kultury działający przy Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Będziemy spotykać się w hybrydycznej formule (online lub na żywo), prezentując badania prowadzone w katowickim ośrodku kulturoznawczym oraz zapraszając gości z innych uczelni...
Wiadomości
więcej

medal Komisji Edukacji Narodowej

14 października 2020 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej Pani dr Agnieszka Bangrowska została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz...
WiadomościWyróżnienia
więcej

PATENT Preparat przeciwgrzybiczy oraz jego zastosowanie

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej dnia 22 czerwca 2021 r. udzielił patentu na wynalazek pt.: Preparat przeciwgrzybiczy oraz jego zastosowanie [Antifungal preparation and its application]. Zgłoszenie oznaczono numerem: P.427604. Zgłaszający: dr Agnieszka Bangrowska, dr hab. Joanna Feder-Kubis, dr hab. Monika Geppert-Rybczyńska, prof. UŚ, prof. dr hab. Robert Musioł. „Przedmiotem zgłoszenia jest preparat przeciwgrzybiczy składający się z czynnika...
WiadomościWyróżnienia
więcej

Dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ przewodniczącym Komisji Studiów Afrykańskich KNE PAN

Dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ został przewodniczącym Komisji Studiów Afrykańskich powołanej przy Komitecie Nauk Etnologicznych Państwowej Akademii Nauk. Nowo utworzona komisja zrzesza polskich afrykanistów – etnologów, antropologów i etnografów. Jej zadaniem będzie prowadzenie działalności popularyzatorskiej i opiniotwórczej dotyczącej Afryki. Dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ w swoich badaniach zajmuje się m.in. problematyką etnologiczną krajów...
Wiadomości
więcej

Złote odznaki “Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” dla Dyrekcji INoK

Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na wniosek Rektora Uniwersytetu Śląskiego, postanowił przyznać złote odznaki Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: dr hab. Beacie Gontarz, prof. UŚ; dr. hab. Maciejowi Kurczowi, prof. UŚ; dr. hab. Jackowi Tomaszczykowi, prof. UŚ. Uchwała nr 101/2021 Senatu UŚ Całej nagrodzonej Dyrekcji INoK serdecznie gratulujemy.  
Wiadomości
więcej

50 lat UŚ w Cieszynie

Jubileusz 50-lecia kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 12 maja 2021 r. 14:00 – 15:15 Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62, 43-400, Cieszyn http://www.cieszyn50lat.us.edu.pl Kampus Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie istnieje już 50 lat! Obchody tego wspaniałego jubileuszu potrwają od maja do grudnia, a rozpoczną się już 12 maja, kiedy Rektor UŚ prof. dr...
Wiadomości
return to top