Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

XV Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne. Radiacje memetyczne współczesności

Katowice, 23-24 kwietnia 2020 r.

Organizator: dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, prof. UŚ

Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne to coroczna, cykliczna konferencja, organizowana od 2005. Gromadzi interdyscyplinarny zespół badaczy z kraju i zagranicy (biologów, informatyków, antropologów, kulturoznawców, filozofów, socjologów, fizyków), których wspólny horyzont refleksji wytycza koncepcja memetyczna Richarda Dawkinsa oraz neoewolucjonizm. Efekty konferencji prezentowane są raz w roku w czasopiśmie naukowym „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”.

KONFERENCJA ODWOŁANA

 

SAUL 2019 – Second International and Interdyscyplinary Conference „Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design”

Katowice-Gliwice, 24-26 września 2020 r.

Organizator: dr hab. arch inż. Katarzyna Ujma-Wąsowicz [Politechnika Śląska]; dr Małgorzata Kądziela [Instytut Nauk o Kulturze UŚ]

The Second  International and Interdisciplinary Conference „Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design” (SAUL 2020) will answer on questions about sensory perception, and its problematic for the architect today, advances in the current research into the functioning of the human body, physical dysfunctions, and aging processes affecting both individuals and societies have prompted a more comprehensive evaluation of the issues related to sensory perception, resulting with a critical approach to the functionality and aesthetics of both already existing architectural objects, as well as those planned for future development,  our understanding of notions such as “spatial order”, “urban landscape”, “universal architecture”, “accessible architecture”, “education through architecture”, “architecture for children”, “architecture for seniors”, or “cultural heritage”.

 

IV Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków

(Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Diagnoza. wyzwania. działania

Katowice, 5-6 listopada 2020 r.

Organizator: PTEM – Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej; dr Magdalena Ślawska [Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej UŚ]; dr Monika Frania, dr Tomasz Huk [Instytut Pedagogiki UŚ], dr Michał Derda-Nowakowski, dr Anna Maj, dr Julia Legomska, dr Matylda Sęk-Iwanek [Instytut Nauk o Kulturze UŚ]; FINA – Filmoteka Narodowa

IV Kongres Edukacji Medialnej pragniemy poświęcić zagadnieniu (WSPÓŁ)PRACY, wyróżniając w nim dwa obszary: WSPÓŁPRACY oraz PRACY. Pierwszy z obszarów – współpraca – interesuje nas zarówno w perspektywie makro, czyli ujęciu globalnym (międzynarodowym, europejskim, krajowym itp.), jak i mikro, czyli ujęciu lokalnym (powiatu, gminy, szkoły, itp.). W obu tych wymiarach zależy nam także na zróżnicowanym spojrzeniu: prawnym, społecznym, kulturowym, edukacyjnym. Z kolei drugi z obszarów – praca – odnosi się do różnorodnych działań podejmowanych przez interesariuszy zaangażowanych w rozwój kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC).

W kontekście obu obszarów chcielibyśmy dokonać podsumowania trwającej równo dekadę współpracy na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC) oraz zastanowić się jak efektywnie ją rozwijać, aby zgodnie z zasadą synergii osiągać więcej korzyści ze wspólnej pracy.

return to top