Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Anna Gomóła

15.04.2020 - 11:27, aktualizacja 12.05.2020 - 13:11
Redakcja: an

Anna Gomóła - zdjęcie profilowedr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ
e-mail: anna.gomola@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • teoria kultury,
 • historia kultury i historie kultur,
 • antropologia nauki,
 • antropologia literatury dla dzieci i młodzieży,
 • historia nauk o kulturze,
 • czas jako zjawisko kulturowe,
 • joga w kontekstach kulturowych.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2012 – Jan Michał Witort. Wprowadzenie do antropologii pokolenia „ludzi naukowych”, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny.

Doktorat

1999 –  Zmiana kulturowych standardów polskiej obyczajowości rodzinnej w literaturze dla młodzieży drugiej połowy XX wieku, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny.

Magisteria

1994 –  Gafa jako zjawisko kulturowe, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny.

1992 – Miś misiowi nierówny… Wokół Kubusia Puchatka i Misia Uszatka, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny.

Wybrane publikacje:

 1. Saga rodu Borejków. Kulturowe konteksty Jeżycjady. Katowice 2004. ISBN: 832-26-1342-3, ss. 165.
 2. Jan Michał Witort. Wprowadzenie do antropologii pokolenia „ludzi naukowych”. Poznań–Katowice 2011. ISBN: 978-83-626-9002-2, ss. 336.
 3. Konstanty Ildefons Gałczyński – znany i nieznany. Szkice i rozprawy. Red. Anna Gomóła. Katowice 2005. ISBN: 837-16-4477-9, ss. 138.
 4. Między „Bambolandią” i „Jeżycjadą”. Małgorzaty Musierowicz makro- i mikrokosmos. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, przy współpr. Anny Gomóły. Katowice 2003. ISBN: 832-26-1282-6, ss. 216.
 5. Wiedza o kulturze w szkole. Red. Anna Gomóła, Elżbieta Dutka. Katowice 2007. ISBN: 978-83-226-1677-2, ss. 321.
 6. Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski. Katowice 2007. ISBN: 832-26-1493-4, ss. 435.
 7. Wstyd w kulturze. Kolokwia polsko-białoruskie. Red. Ewa Kosowska, Galina Kurylenka, Anna Gomóła. Katowice 2008. ISBN: 978-83-226-1720-5, ss. 214.
 8. Bezpieczny świat wielu kultur i narodów. Przewodnik dla nauczycieli. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Kądziela. Będzin 2011. ISBN: 978-83-930-2263-2, ss. 133.
 9. Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. Katowice 2013. ISBN: 978-83-934-0112-3, ss. 267.
 10. „Laboratorium Kultury” [numer monograficzny: Jan Aleksandrowicz Karłowicz]. Red. Anna Gomóła, Adam Pisarek. Nr 4 (2015), ss. 328.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Komisja Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (od 2013),
 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (od 2015),
 • Komitet Nauk o Kulturze przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.
return to top