Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Anna Gomóła

15.04.2020 - 11:27, aktualizacja 13.05.2022 - 10:27
Redakcja: am

dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ

e-mail: anna.gomola@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-4773-9246

Tematyka badawcza:

 • teoria kultury,
 • historia kultury i historie kultur,
 • antropologia nauki,
 • antropologia literatury dla dzieci i młodzieży,
 • historia nauk o kulturze,
 • czas jako zjawisko kulturowe,
 • joga w kontekstach kulturowych.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2012 – Jan Michał Witort. Wprowadzenie do antropologii pokolenia „ludzi naukowych”, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny.

Doktorat

1999 –  Zmiana kulturowych standardów polskiej obyczajowości rodzinnej w literaturze dla młodzieży drugiej połowy XX wieku, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny.

Magisteria

1994 –  Gafa jako zjawisko kulturowe, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny.

1992 – Miś misiowi nierówny… Wokół Kubusia Puchatka i Misia Uszatka, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny.

Wybrane publikacje:

 1. „Laboratorium Kultury” [numer monograficzny: Jan Aleksandrowicz Karłowicz], red. Anna Gomóła, Adam Pisarek. Nr 4 (2015), ss. 328.
 2. Starość jako wyobrażenie kulturowe, red. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. Wydawnictwo grupakulturalna.pl. Katowice 2013, ss. 267. ISBN 978-83-934011-2-3.
 3. Bezpieczny świat wielu kultur i narodów. Przewodnik dla nauczycieli, red. Anna Gomóła, Małgorzata Kądziela. Wydawnictwo i-Press. Będzin 2011, ss. 133. ISBN 978-83-930226-3-2.
 4. Jan Michał Witort. Wprowadzenie do antropologii pokolenia „ludzi naukowych”. Wydawnictwo Exemplum; Uniwersytet Śląski. Poznań; Katowice 2011, ss. 336. ISBN 978-83-62690-02-2.
 5. Wstyd w kulturze. Kolokwia polsko-białoruskie, red. Ewa Kosowska, Galina Kurylenka, Anna Gomóła. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008, ss. 214. ISBN 978-83-226-1720-5.
 6. Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji, red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2007, ss. 435. ISBN 83-226-1493-4.
 7. Wiedza o kulturze w szkole, red. Anna Gomóła, Elżbieta Dutka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2007, ss. 321. ISBN 978-83-226-1677-2.
 8. Konstanty Ildefons Gałczyński znany i nieznany. Szkice i rozprawy, red. Anna Gomóła. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2005, ss. 138. ISBN 83-7164-477-9.
 9. Saga rodu Borejków. Kulturowe konteksty „Jeżycjady”. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004, ss. 165. ISBN 83-226-1342-3.
 10. Między „Bambolandią” i „Jeżycjadą”. Małgorzaty Musierowicz makro- i mikrokosmos, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, przy współpr. Anny Gomóły. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003, ss. 216. ISBN 83-226-1282-6.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Komisja Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (od 2013),
 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (od 2015),
 • Komitet Nauk o Kulturze przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

Anna Gomóła, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

anna.gomola@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-4773-9246

https://scholar.google.com/citations?user=OmaZdT4AAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Gomola

Research interests:

 • theory of culture,
 • history of culture and histories of cultures,
 • anthropology of science,
 • anthropology of literature for children and adolescents,
 • history of cultural studies,
 • time as a cultural phenomenon,
 • yoga in cultural contexts.

Selected publications: 

 1. Antropologia nauki kak issledovat’elskaa perspekitva [Anthropology of science in a scientific perspective]. „Vestnik Kul’tury Isskustv” 2020, no. 3, pp. 68–77.
 2. Praca naukowa to wydanie umysłu na ciągły niedosyt. Listy Stefanii Skwarczyńskiej do Czesława Zgorzelskiego [Doing academic research is exposing one’s mind to a feeling of continual insufficiency. Stefania Skwarczyńska’s letters to Czesław Zgorzelski]. “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2019, iss. 3, pp. 121–135.
 3. Może lepiej, gdy patrzą? [Maybe it is better if they are observing?]. “Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka” 2019, no. 4, pp. 321–337.
 4. Kindred, Alien, Other in the Analysis of Jan Michał Witort’s Memoir. „Logos” (Lithuania) 2017, vol. 92, pp. 112–119.
 5. Jan Michał Witort – wprowadzenie do antropologii pokolenia „ludzi naukowych” [Jan Michal Witort — an introduction to the anthropology of the generation of “scientific people”]. Wydawnictwo Exemplum, Poznań-Katowice 2011, 336 pages, ISBN 978-83-62690-02-2.

Research grants:

 1. Społeczne obiegi wiedzy w praktykach humanistyki akademickiej [Social circulation of knowledge in the practices of academic humanities] (Principal Investigator: Assoc. Prof. UAM Agata Skórzyńska; co-investigator in the NCN OPUS 19 project no. 2020/37/B/HS2/00955, 2021– ongoing).
 2. Kulturoznawstwo polskie. Historia i dziedzictwo dyscypliny [Polish Cultural Studies. History and heritage of the discipline] (Principal Investigator: Dr Piotr Jakub Fereński; co-investigator in the NPRH module 1.1 project no. 0063/NPRh2/H11/82/2014, 2014–2018).
 3. The publication of Jonas Vitartas (Jan Witort’s) ethnological heritage (participant in the project financed by the Research Council of Lithuania in the National Lithuanian Studies Development Programme for the 2016–2024 agreement no. LIP-109/2016, Vilnius, Lithuania, 2017).

Academic outreach and engagement:

 • Research project: Academization of the City (stage I: 2018-2020). Researchers involved: Professor Anna Gomóła (team leader), Professor Małgorzata Rygielska, Dr Kamila Gęsikowska, Dr Adam Pisarek. https://us.edu.pl/wydzial/wh/2021/02/16/najwaznejsze-osiagniecia-badawcze-2020-r-akademizacja-miasta/#1613483695869-294d1c79-349a Publication of the book (financed by the Chorzów city funds): K. Gęsikowska, A. Gomóła, A. Pisarek: Kocynder. 50 lat [Kocynder: 50 years]. WN Śląsk, Chorzów 2020, 248 pages. ISBN 978-83-8183-070-6.
 • “Loci Communes. International Journal of Studies on Spaces in Arts and Humanities, Anthropology and Architecture”. Co-editor (with Dr Vida Savoniakaitė, The Lithuanian Institute of History, Lithuania) of the Section Heritage since 2020.
 • Presentation about Jan Michał Witort; one of the 53 invited foreign guests during the VILNIUS BOOK FAIR 2018 (22–25 February 2018).

 

Anna Gomóła - zdjęcie profilowe

return to top