Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Hanna Langer

15.04.2020 - 12:23, aktualizacja 03.06.2020 - 13:12
Redakcja: JusJan

dr Hanna Langer
e-mail: hanna.langer@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

  • bibliologia,
  • historia książki i bibliotek na Śląsku,
  • metodyka pracy nauczyciela – bibliotekarza.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2001 – Księgozbiory prywatne na Śląsku Cieszyńskim (po 1920 r.), Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

  1. Idea bibliotek dla dzieci na łamach “Przeglądu Oświatowego” (1910-1939) / Hanna Langer // W: Wokół “Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. – S. 144-159. – ISBN 978-83-8018-226-4.
  2. [W kręgu kultury książki ewangelików cieszyńskich (…) : recenzja] / Hanna Langer // Bibl. Nostra. – 2018, nr 1, s. 187-191.
  3. Bibliografia publikacji Profesor Ireny Sochy / oprac. Hanna Langer // W: O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 19-29. – ISBN 978-83-226-3178-2.
  4. Mediateki – działalność, formy pracy z dziećmi i młodzieżą (na wybranych przykładach) / Hanna Langer // W: Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 409-434. – ISBN 978-83-226-3010-5.
  5. Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki : konferencja naukowa (Bydgoszcz, 24-25 kwietnia 2017 r.) / Hanna Langer // Prz. Bibl. – 2017, z. 2, s. 202-206.
return to top