Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Jakub Zajdel

15.04.2020 - 14:29, aktualizacja 08.06.2020 - 14:18
Redakcja: an

dr hab. Jakub Zajdel, prof. UŚ
e-mail: jakub.zajdel@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • historia filmu polskiego,
 • estetyka mediów elektronicznych,
 • problematyka fikcji i światów możliwych w badaniach medioznawczych.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2019 – Pokolenia PRL na ekranie w kontekście dokumentów prasowych z epoki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

1997 – Nazwy własne w filmie fabularnym, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1988 – Model zapisu historii filmu. Uwarunkowania językowe, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Film w uniwersum światów możliwych. Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2003, ss. 112.
 2. Śmierć jak kromka chleba. Historia jednego filmu. Jakub Zajdel (współautor: Alina Madej). Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Młodzieżowa Agencja Filmowa, Warszawa 1994, ss. 96.
 3. Jana Jakuba Kolskiego filmowe pejzaże z pamięci i wyobraźni. W: Filmowe pejzaże Europy. Red. Barbara Kita, Magdalena Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 183-200.
 4. Hybryda medialna jako zestaw. „Kwartalnik Filmowy” nr 85 (145), 2014, s. 175-182.
 5. Przestrzeń intermedialności Szklanych ust i Krwi Poety Lecha Majewskiego. W: Konteksty intermedialności. Red. Maria Popczyk. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2013, s. 37-45.
 6. Wielokontekstowość filmu. W: Konteksty sztuki. Konteksty estetyki. Tom III. Medium a doświadczenie. Red. Aleksandra Drzał-Sierocka, Mateusz Skrzeczkowski. Officyna, Łódź 2011, s. 121-131.
 7. Pokoleniowe podziały w polskiej kinematografii. W: Pokolenie – kategoria historyczna czy współczesna? Obraz przemian pokoleniowych w sztuce i społeczeństwie XX i XXI wieku. Red. Joanna Zając. Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 85-98.
 8. Doświadczenie bez granic? W: Granice kultury. Red. Andrzej Gwoźdź, Magdalena Kempna. Śląsk, Katowice 2010, s. 100-111.
 9. Szkolne lata Kazia Kutza. W: Kutzowisko 2. Red. Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 2009, s. 23-47.
 10. Sylwestra Chęcińskiego oryginalne kino gatunku. W: Wrocław będzie miastem filmowym… Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska. Red. Andrzej Dębski, Marek Zybura. Gajt, Wrocław 2008, s. 261-278.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Międzynarodowe Towarzystwo Estetyczne (od 1995),
 • Polskie Towarzystwo Estetyczne (od 2003),
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (od 2005).
return to top