Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Joanna Wróbel

15.04.2020 - 14:27, aktualizacja 04.06.2020 - 11:56
Redakcja: JusJan

Joanna Wróbel - zdjęcie profilowedr Joanna Wróbel
e-mail: joanna.wrobel@us.edu.pl

https://joannawrobel.edu.pl

Tematyka badawcza:

  • projektowanie stron internetowych,
  • organizowanie i wizualizacja informacji,
  • nowe technologie,
  • współpraca i nowe technologie w edukacji osób dorosłych,
  • design thinking.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat
2014 – Książka katolicka w Polsce – wydawcy i formy promocji (od roku 1989), Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium
2005 – Nowoczesne formy marketingowe w bibliotece naukowej na przykładzie biblioteki wyższej szkoły zarządzania i marketingu w Sosnowcu, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

  1. Rola i znaczenie imprimatur w procesie wydawniczym książki katolickiej – wybrane problemy. “Biuletyn EBIB” 2007, nr 10.
  2. Promocja książki wydawców katolickich w Polsce na podstawie analizy zawartości „Gościa Niedzielnego” (1992-2007). W: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik: materiały z II ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego. Pod redakcją Radosława Gazińskiego. T. IV. Szczecin: Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, 2008, s. 89-100.
  3. Analiza obecności książki katolickiej na polskim rynku wydawniczym na podstawie statystyki Biblioteki Narodowej. W: Książka w życiu Kościoła. Zbiór studiów. Pod redakcją Tomasza Kruszewskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009, s. 185-211.
  4. Informacja o książce w tradycyjnych i cyfrowych zasobach bibliotek kościelnych. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2012, nr 1, s. 97-114.
  5. Promocja wydawców książki katolickiej podczas krajowych imprez wystawienniczych. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2013, t. 46, z. 2, s. 453-462.
return to top