Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Kamila Gęsikowska

15.04.2020 - 11:08, aktualizacja 02.06.2020 - 11:55
Redakcja: an

Kamila Gęsikowska - zdjęcie profilowedr Kamila Gęsikowska
e-mail: kamila.gesikowska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • teoria i historia kultury,
 • analiza wczesnych teorii kultury,
 • badanie dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych instytucji kulturowych,
 • antropologiczna analiza hebrajskich tekstów biblijnych.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2018 – Polskie Towarzystwo Teozoficzne na Śląsku Cieszyńskim (1919–1931). Idee, działalność, funkcje, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2012 – „A philosophic encyclopedia of astrology” Maxa Heindela jako przykład dwudziestowiecznej encyklopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytetu Śląski.

Wybrane publikacje

 1. Historia pewnego małżeństwa. „Laboratorium Kultury” 2013. Nr 2, s. 265-274.
 2. Doświadczenie postrzegania pozazmysłowego – przypadek Agni Pilch. W: Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości. Red. Paweł Paszek, Leszek Zwierzyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, s. 129-144.
 3. Legendary literature w „League of the Ho-de’-no-sau-nee or Iroquois” Lewisa Henry’ego Morgana. Przyczynek do problemu. „Laboratorium Kultury” 2014. Nr 3, s. 191-202.
 4. Leksykalny obraz wczesnego dzieciństwa w Psalmie 131. „Język. Religia. Tożsamość” 2016. Nr 2, s. 23-36.
 5. Poszukiwanie równowagi. Radża-joga w ujęciu Eugeniusza Polończyka. W: Joga w kontekstach kulturowych 1. Red. Aleksandra Budzisz, Janusz Szopa. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego. Katowice 2016, s. 75-85.
 6. Życie kulturalne mieszkańców Dąbrowy Górniczej. W: Dąbrowa Górnicza. Dzieje Miasta. T. 3. Cz. 1. Red. Kazimierz Miroszewski, Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik, Zygmunt Woźniczka. Muzeum Miejskie „Sztygarka”. Dąbrowa Górnicza 2016, s. 579-596.
 7. Wczesne informacje na temat jogi w wielkopolskich periodykach medycznych. W: Joga w kontekstach kulturowych 2. Red. Anna Gomóła, Kamila Gęsikowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 51-66.
 8. Ludyczne aspekty europejskiego spirytyzmu w latach 1853–1854. W: Etno-grafie, kulturo-grafie. Red. Kamila Gęsikowska, Kamil Kozakowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, s. 77-99.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.
return to top