Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kamila Gęsikowska

15.04.2020 - 11:08, aktualizacja 12.05.2022 - 14:11
Redakcja: am

dr Kamila Gęsikowska

e-mail: kamila.gesikowska@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-3807-6564

Tematyka badawcza:

 • teoria i historia kultury,
 • analiza wczesnych teorii kultury,
 • badanie dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych instytucji kulturowych,
 • antropologiczna analiza hebrajskich tekstów biblijnych.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2018 – Polskie Towarzystwo Teozoficzne na Śląsku Cieszyńskim (1919–1931). Idee, działalność, funkcje, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2012 – „A philosophic encyclopedia of astrology” Maxa Heindela jako przykład dwudziestowiecznej encyklopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytetu Śląski.

Wybrane publikacje

 1. „Wyższa kultura duchowa” : program i działalność Polskiego Towarzystwa Teozoficznego na Śląsku Cieszyńskim (1919-1931). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021, ss. 452 [Historia i Teoria Kultury ; 2]. ISBN 978-83-226-3994-8
 2. Maurycego Mochnackiego rozważania o kulturze i cywilizacji. „Perspektywy Kultury” 2020, nr 2, s. 191-207.
 3. Ludyczne aspekty europejskiego spirytyzmu w latach 1853–1854. W: Etno-grafie, kulturo-grafie, red. Kamila Gęsikowska, Kamil Kozakowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 77-99.
 4. Wczesne informacje na temat jogi w wielkopolskich periodykach medycznych. W: Joga w kontekstach kulturowych 2, red. Anna Gomóła, Kamila Gęsikowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 51-66.
 5. Leksykalny obraz wczesnego dzieciństwa w Psalmie 131. „Język. Religia. Tożsamość” 2016, nr 2, s. 23-36.
 6. Poszukiwanie równowagi. Radża-joga w ujęciu Eugeniusza Polończyka. W: Joga w kontekstach kulturowych 1. Red. Aleksandra Budzisz, Janusz Szopa. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice 2016, s. 75-85.
 7. Życie kulturalne mieszkańców Dąbrowy Górniczej. W: Dąbrowa Górnicza. Dzieje Miasta. T. 3. Cz. 1, red. Kazimierz Miroszewski, Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik, Zygmunt Woźniczka. Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza 2016, s. 579-596.
 8. Legendary literature w „League of the Ho-de’-no-sau-nee or Iroquois” Lewisa Henry’ego Morgana. Przyczynek do problemu. „Laboratorium Kultury” 2014, nr 3, s. 191-202.
 9. Doświadczenie postrzegania pozazmysłowego – przypadek Agni Pilch. W: Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości. Red. Paweł Paszek, Leszek Zwierzyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 129-144.
 10. Historia pewnego małżeństwa. „Laboratorium Kultury” 2013, nr 2, s. 265-274.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

Kamila Gęsikowska, PhD
Assistant Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

kamila.gesikowska@us.edu.pl

ORCID 0000-0003-3807-6564

https://www.researchgate.net/profile/Kamila-Gesikowska

https://scholar.google.pl/citations?user=wIg6VV4AAAAJ&hl=pl

Research interests:

 • theory and history of culture; history of theoretical and cultural thought,
 • 19th and 20th century cultural institutions,
 • anthropological analysis of Hebrew biblical texts.

Recent publications: 

 1. Kocynder : 50 lat [Kocynder: 50 years] [co-authors: Anna Gomóła, Adam Pisarek]. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2020, 248 pages. ISBN 978-83-8183-070-6.
 2. Maurycego Mochnackiego rozważania o kulturze i cywilizacji [Maurycy Mochnacki’s reflections on culture and civilization]. “Perspektywy Kultury” 2020, no. 2, pp. 191–207.
 3. Naukowe przygody astrologii: encyklopedysta – ezoteryk i jego dzieło [Scientific adventures of astrology: The encyclopaedist-astrologer and his work]. In: Mit religia – nowoczesność: cena emancypacji. 2nd edition, supplemented and expanded. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, pp. 169–186.
 4. Szkic o darze: koncepcja podarunku w hebrajszczyźnie biblijnej [An essay on gift – the concept of bestowal in biblical Hebrew] [co-author Anna Zaczkowska]. In: Studia hebraica: księga pamiątkowa Seminarium Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej dedykowana Pani Profesor Kamilli Termińskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, pp. 79–92.
 5. Joga w kontekstach kulturowych 2 [Joga in cultural contexts 2] [co-editor Anna Gomóła]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, 185 pages. ISBN 978-83-226-3113-3.

Academic outreach and engagement:

 1. Research project: Academization of the City (stage I: 2018-2020). Researchers involved: Professor Anna Gomóła (team leader), Professor Małgorzata Rygielska, Dr Kamila Gęsikowska, Dr Adam Pisarek; https://us.edu.pl/wydzial/wh/2021/02/16/najwaznejsze-osiagniecia-badawcze-2020-r-akademizacja-miasta/#1613483695869-294d1c79-349a Publication of the book (financed by the Chorzów city funds): Kocynder : 50 lat [Kocynder: 50 years], authors: Kamila Gęsikowska, Anna Gomóła, Adam Pisarek]. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2020, 248 pages. ISBN 978-83-8183-070-6.
 2. “Pokrewieństwo i powinowactwo, rodzina, małżeństwo” – lecture (co-author — Assoc. Prof. Anna Gomóła. Project: “Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” POWR.03.01.00-00-T217/18, February18, 2021.
 3. “Loci Communes. International Journal of Studies on Spaces in Arts and Humanities, Anthropology and Architecture” – secretary of the international journal, since 2020.

 

Kamila Gęsikowska - zdjęcie profilowe

return to top