Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Karina Banaszkiewicz-Sadowska

14.04.2020 - 14:28, aktualizacja 02.07.2020 - 10:38
Redakcja: an

dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska
e-mail: karina.banaszkiewicz-sadowska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • antropologia mediów – antropologia obrazu i obrazowania: tradycyjnego i (post)cyfrowego,
 • narzędzia i formy kapitalizmu kognitywnego,
 • realność i wirtualność jako horyzont tożsamości,
 • przestrzeń: krajobraz kulturowy i krajobrazy medialne,
 • formy współczesnego panoptyzmu,
 • praktyki kultury popularnej i uczestnictwo w kulturze,
 • antropologia publiczności w perspektywie lokalności i globalizacji,
 • metodologia nauk humanistycznych i społecznych (szczególnie antropologia kulturowa, jej metody i praktyczne zastosowanie dla badania kultur, w tym mediów).

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2012 – Audiowizualność i mimetyki przestrzeni, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Warszawa).

Doktorat

1994 – Modele podmiotowości w wypowiedzi telewizyjnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1985 – Niespójność jako konwencja systemu audiowizualnego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Audiowizualność i mimetyki przestrzeni. Media, narracja, człowiek. Oficyna Naukowa, Warszawa 2011, ss. 373.
 2. Nikt nie rodzi się telewidzem. Człowiek, kultura, audiowizualność. Nomos, Kraków 2000, ss. 210.
 3. Nostalgia za obrazem w epoce późnej cyfryzacji : między zdarzeniem wirtualnym a praktykowaniem codzienności. W: Media, nowe media czy post-media sztuki? Red. A. Łukaszewicz-Alcatraz, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademia Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2019, s. 72-79.
 4. “Silesian garden cities” in the anthropology of place, modernity and senses. In:  Senses in architecture and urban landscaping. Red. M. Kądziela, K. Ujma-Wąsowicz. Towarzystwo Urbanistów Polskich, Katowice 2019, e-ISBN: 978-83-952918-0-7.
 5. Obraz w epoce przekaźników cyfrowo-falowych : między palimpsestem a hybrydą. W: Palimpsest : miejsca i przestrzenie. Red. A. Dyrszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice : 2018. – S. 195-210.
 6. Takiego Śląska już nie ma? : filmowe krajobrazy jako pamięć Górnego Śląska . W: Filmowe przestrzenie Górnego Śląska. Red. A. Gwóźdź, Regionalny Instytut Kultury, Katowice 2018, s. 121-142.
 7. Sienkiewicz utracony –Sienkiewicz odzyskany w mediach i polskiej krytyce filmowej. W: Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. Red. Danuta Dorota Samburska-Kukuć, Tomasz Sobieraj, Wydawnictwo DIT, Warszawa 2018, s. 274-298.
 8. Reality and virtuality in the era of digital images. W: “Aesthetics and Mass Culture” : proceedings of ICA 2016 Seoul : The Korean Society of Aesthetics and IAA 2017, s. 322-331.
 9. Ciała, widma, sobowtóry, cienie … : antropologia postaci filmowych Hanny Schygulli. W: Kino Hanny Schygulli. Red. A. Gwóźdź, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015, s. 75-114 .
 10. Heimat – przestrzeń i pamięć integrująca niemiecki obszar kulturowy. W: Karły na ramionach olbrzymów? : kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją. T. 1. Red. K. Grzywka-Kolago, L. Kolago, M. Jędrzejewski, R. Małecki, Instytut Germanistyki UW, Warszawa 2015, s. 49-60.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami (od 2019), członek/założyciel,
 • Polskie Towarzystwo Estetyczne (od 2018).
return to top