Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Katarzyna Materska

15.04.2020 - 12:43, aktualizacja 11.05.2020 - 09:36
Redakcja: an

Katarzyna Materska - zdjęcie profilowedr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ
e-mail: katarzyna.materska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • komunikacja w nauce (w tym problemy otwartej nauki),
 • systemy organizacji informacji i wiedzy,
 • koncepcje zarządzania informacją i wiedzą w nauce oraz organizacjach różnego typu.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2008 – Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski.

Doktorat

1991 – Edukacyjna funkcja biblioteki publicznej w życiu, Wydział Pedagogiczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Bydgoszcz).

Magisterium

1986 – Funkcje postulowane i modelowe ośrodka informacji na przykładzie ZOINTE w Biurze Projektowo-Technologicznym” „Bispomasz” w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Bydgoszcz).

Wybrane publikacje:

 1. Polskie czasopisma naukowe z obszaru nauk przyrodniczo-leśnych w światowych bazach danych oraz ich ocena bibliometryczna. K. Materska, I. Skrzecz, J. Szewczykiewicz. Sękocin Stary, Instytut Badawczy Leśnictwa 2019. ISBN 978-83-62830-77-0.
 2. Research Information Management in the Context of Open Science and Open Data. „Zagadnienia Informacji Naukowej” (“Issues in Information Science. Information Studies”) 2019, vol. 57, no.1A (113A), s. 37-45.
 3. Maturity models jako przykład narzędzi diagnozowania zarządzania informacją w organizacjach W: Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Red. R. Sapa. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2017, s. 143-172.  ISBN 978-83-946655-9-3.
 4. Polskie czasopisma przyrodnicze w światowych bazach danych bibliometrycznych. J. Szewczykiewicz, K. Materska, I. Skrzecz. „Sylwan” 2017, nr 161, s. 609−616.
 5. Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni. Pod red. K. Materskiej i B. Taraszkiewicz. Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Oddziału. Słupsk 2017. ISBN 978-83-88783-24-1, ss. 248.
 6. Zarządzanie informacją i wiedzą W: Nauka o informacji. Pod red. W. Babika. Warszawa, Wydawnictwo SBP 2016, s. 359-385. ISBN 978-83-64203-82-4.
 7. Humanistyka cyfrowa – redefinicja modelu biblioteki uniwersyteckiej? W: Nauka o informacji w okresie zmian. Informatologia i humanistyka cyfrowa. Pod red. B. Sosińskiej-Kalaty. Warszawa, Wydawnictwo SBP 2016, s. 237-250. ISBN  978-83-64203-67-1.
 8. Information heuristics of information literate people. In: Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century. Second European Conference, ECIL 2014, Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014. Proceedings. (Communications in Computer and Information Science. Vol. 492), Springer 2014. ISBN 978-3-319-14135-0, p. 59-69.
 9. Is information literacy enough for a knowledge worker? In: Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice. Communications in Computer and Information Science. Volume 397, Springer 2013, pp. 229-235.
 10. Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2007. ISBN 978-83-89316-85-1.
return to top