Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Magdalena Kempna-Pieniążek

15.04.2020 - 12:07, aktualizacja 02.07.2020 - 11:11
Redakcja: an

Magdalena Kempna-Pieniążek - zdjęcie profilowedr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek, prof. UŚ
Dyrektor ds. Kierunków Instytutu Nauk o Kulturze
e-mail: magdalena.kempna@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • problematyka filmowego autorstwa,
 • kino noir i neo-noir,
 • formuły duchowości w kinie najnowszym,
 • filmowe wizerunki rdzennych Amerykanów.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2017 – Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2009 – Kino najnowsze wobec współczesnej formuły duchowości, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisteria

2008 – Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

2007 – „Patrząc w tę stronę, widzimy nieskończoność…”. Filmy fabularne Wernera Herzoga i Wima Wendersa wobec pytania o koniec romantyzmu, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, ss. 170. ISBN 978-83-932942-0-6.
 2. Film i media. Przeszłość i przyszłość – kontynuacje. Red. A. Gwóźdź, M. Kempna-Pieniążek. Biblioteka Kwartalnika Filmowego. Warszawa 2014 [e-book]. ISBN 978-83-63877-59-0.
 3. Filmowe pejzaże Europy. Red. B. Kita, M. Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, ss. 260. ISBN 978-83-226-3169-0.
 4. Formuły duchowości w kinie najnowszym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 256. ISBN 978-83-226-2129-5.
 5. Granice kultury. Red. A. Gwóźdź, M. Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2010, ss. 651. ISBN 978-83-7164-647-8.
 6. Inny/Obcy. Transnarodowe i transgresyjne motywy w twórczości Petera Weira [współautor: Przemysław Pieniążek]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, ss. 176. ISBN 978-83-226-3302-1.
 7. „Kwartalnik Filmowy” : Film i media. Przeszłość i przyszłość. Red. A. Gwóźdź, M. Kempna-Pieniążek, 2014, nr 85, ss. 264.
 8. Marzyciele i wędrowcy. Romantyczna topografia twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa. Wydawnictwo ATUT. Wrocław 2013, ss. 273. ISBN 978-83-7432-898-2.
 9. Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015, ss. 230. ISBN 978-83-8012-416-5.
 10. Taniec Ducha w kontekście problemów tożsamości i filmowego wizerunku Indian Ameryki Północnej. „Kultura Współczesna” 2011, nr 3, s. 131-146.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami,
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
 • Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne.
return to top