Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Małgorzata Rygielska

15.04.2020 - 13:32, aktualizacja 13.05.2022 - 12:22
Redakcja: am

dr hab. Małgorzata Rygielska, prof. UŚ

e-mail: malgorzata.rygielska@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-7723-7677

Tematyka badawcza:

 • teorie kultury,
 • historia kultury Europy,
 • historia kultury polskiej,
 • antropologia literatury w ujęciu kulturoznawczym w Polsce i na świecie,
 • kulturowa historia medycyny.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2020 – Monografia Ignacego Lubicz Czerwińskiego “Okolica Za-dniestrska”. Studium kulturoznawcze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2007 – Poezja jako nazywanie. Tekst Norwida w twórczości Juliana Przybosia, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2002 – „Musi umrzeć, co ma ożyć w pieśni”. O próbie poetyckiej autobiografii Krzysztofa Karaska, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. „BrexLit” po włosku dla dzieci i dorosłych : „Rosie e gli scoiattoli di St. James” oraz „La mia Londra” Simonetty Agnello Hornby. „Porównania” 2021, nr 30, s. 291-309.
 2. Monografia Ignacego Lubicz Czerwińskiego “Okolica Za-dniestrska”. Studium kulturoznawcze. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław 2019, ss. 325. ISBN 978-83-7977-411-1.
 3. Antropologia literatury. W: Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje, red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 89-135. ISBN 978-83-8012-867-5.
 4. Uroki auskultacji, czyli krótka historia stetoskopu. „Kultura Popularna” 2016, nr 2, s. 38-49.
 5. Jakie to posiadać ma cnoty i nauki Przewodnik lub współtowarzysz młodego wojażera według Ignacego Lubicz Czerwińskiego. „Prace Kulturoznawcze” 2015. T. 17, s. 53-61.
 6. O physiologii. „Kultura Współczesna” 2013, nr 3, s. 14-25.
 7. Starość jako wyobrażenie kulturowe, red. Małgorzata Rygielska, Anna Gomóła. „grupakulturalna.pl” Katowice 2013, ss. 267. ISBN 978-83-9340-112-3.
 8. Przyboś czyta Norwida. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, ss. 186. ISBN 978-83-2262-066-3.
 9. Revisions of History: The Tasks of the Historian according to Cyprian Kamil Norwid. W: (Re)Visions of History in Language and Fiction, red. Dorota Guttfeld, Monika Linke, Agnieszka Sowińska. Cambridge Scholars Publishing, Newcastel upon Tyne 2012, p. 21-33.
 10. Dwa guziki. Norwid i ewolucjonizm. Agencja Artystyczna „Para”. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach. Katowice 2011, ss. 41. ISBN 978-83-8865-749-8.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • rada naukowa czasopisma „Laboratorium Kultury” (od 2013),
 • rada naukowej serii wydawniczej „Teoria/Antropologia Kultury” (T/AK) (od 2015),
 • zarząd katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Małgorzata Rygielska, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

malgorzata.rygielska@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-7723-7677

https://scholar.google.com/citations?user=fTmFlLEAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Rygielska

Research interests:

 • theories of culture,
 • history of cultural-theoretical thought,
 • history of European culture,
 • history of Polish culture,
 • anthropology of literature in a Cultural Studies perspective in Poland and abroad,
 • cultural history of medicine.

Selected publications:

 1. Narcyzm po włosku albo digitambulicy i selfiści [Italian narcissism, or digitambulists and selfie-makers]. “Kultura Współczesna” 2020, no. 1, pp. 202-209. DOI 10.26112/kw.2020.108.14
 2. Migrująca teranga. O współczesnych przemianach afrykańskiego systemu świadczeń całościowych we Włoszech [Migrating teranga. On contemporary transformations in the African system of social security benefits in Italy]. “Przestrzeń Społeczna” 2020, no. 1, pp. 71-88. http://hdl.handle.net/20.500.12128/14886
 3. Monografia Ignacego Lubicz Czerwińskiego Okolica Za-dniestrska Studium kulturoznawcze. [Ignacy Lubicz Czerwiński’s monograph. The area behind the Dniester River. A cultural study]. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2019, 325 pages. ISBN 978-83-7977-411-1 [Archiwum Etnograficzne t. 61].
 4. O prawniczych kompetencjach Ignacego Czerwińskiego w świetle opinii profesjonalistów. Przewodnik testatora w komentarzach Antoniego Rosbierskiego [Ignacy Czerwiński’s legal competences in the light of the opinions of professionals. Przewodnik testatora in Antoni Rosbierski’s comments]. “Prace Kulturoznawcze” 2019, no. 3, pp. 113-131.
 5. Domowe archiwum Juliana Przybosia. Projekt WWW [Julian Przyboś’ home archive. A www project], eds.: Agnieszka Kwiatkowska, Joanna Grądziel-Wójcik, Małgorzata Rygielska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, 100 pages. ISBN 978-83-939494-8-9 http://przybos.edu.pl/pl/archiwum_domowe

Research grants:

Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych [Julian Przyboś —  the edition of scattered and unpublished texts] (project participant, the research project of the National Program for the Development of Humanities, 0059/NPRH4/H1b/83/2015, 2015–2018 (extended to 2019)

Academic outreach and engagement:

 • The Oxford Centre for the History of Science, Medicine, Technology, the Welcome Centre for Ethics and Humanities, the University of Oxford, participation in the international “Virus of Hate Zoom Workshop”, presentation in the Session 4, Antidotes to Hatred, 24 March 2021.
 • “Loci Communes. The International Journal of Studies on Spaces in Arts and Humanities, Anthropology and Architecture”. Editor of the Section Miscellanea, from 2020.
 • Research project: Academization of the City (stage I: 2018-2020). Researchers involved: Professor Anna Gomóła (team leader), Professor Małgorzata Rygielska, Dr Kamila Gęsikowska, Dr Adam Pisarek. https://us.edu.pl/wydzial/wh/2021/02/16/najwaznejsze-osiagniecia-badawcze-2020-r-akademizacja-miasta/#1613483695869-294d1c79-349a The book published with the participation of the Chorzów city funds: Kocynder. 50 lat, Kamila Gęsikowska, Anna Gomóła, Adam Pisarek. WN Śląsk, Chorzów 2020, 248 pages. ISBN 978-83-8183-070-6.

 

Małgorzata Rygielska - zdjęcie profilowe

return to top