Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Maria Popczyk

15.04.2020 - 13:15, aktualizacja 09.06.2020 - 12:41
Redakcja: an

Maria Popczyk - zdjęcie profilowedr hab. Maria Popczyk, prof. UŚ
e-mail: maria.popczyk@us.edu.pl

https://silesian.academia.edu/MariaPopczyk

Tematyka badawcza:

 • estetyka ekspozycji muzealnych,
 • estetyka przyrody,
 • estetyki i teorie obrazu,
 • estetyka miasta,
 • duchowość sztuki.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2009 – Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin).

Doktorat

1995 – Światło w rzeźbie, Studium z zakresu estetyki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Muzyka-ciało-performans, współred. J. Mikołajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 384.
 2. The aesthetic of the city redakcja (tom monograficzny czasopisma) “ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal” vol. 5, no. 2, Kraków 2015, ss. 220.
 3. Museum of art – double cod(ing) of aesthetics w: “Świat i Słowo” 2018, nr 2, s. 137-147.
 4. Sztuka miejsca, w: Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań trans dyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia, red. Aleksandra Kunce, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, s. 111-140.
 5. Dyskursy Benjamina o zadomowieniu w: Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce, red. T. Pękala, Wydawnictwa UMCS Lublin 2018, s. 367-380. ISBN 978-83-227-9091.
 6. The spirituality of art after Kandinsky, “ART INQUIRY” V. XIX (XXVIII) Avant-garde and avant– gardes, Łódź 2017, s. 89-105.
 7. Dimensioni artefattuali dei quattro elementi w: I quattro elementi nella Lingua, nella letteratura e nell’arte Italiano e Polacca, red. K. Kwapisz Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski-Cesati, Katowice-Firenze 2017, s. 17-29.
 8. Estetyka miasta-obrazu. Wprowadzenie, „Kultura i Historia”, nr 30/2016, Lublin, s. 113-123.
 9. The City-Place as a Work of Art. Introduction, „Folia Philosophica” Nr 35, 2016, s. 101–113.
 10. Miejsce/miasto jako dzieło sztuki. Wprowadzenie, „Anthropos?” nr 24, 2015, s. 55-64.
return to top