Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Tomasz Gruszczyk

15.04.2020 - 11:34, aktualizacja 08.05.2020 - 11:41
Redakcja: an

Tomasz Gruszczyk - zdjęcie profilowedr Tomasz Gruszczyk
e-mail: tomasz.gruszczyk@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • strategia i poetyka fragmentu w literaturze XX i XXI wieku,
 • problematyka pamięci i zapomnienia w literaturze XX i XXI wieku,
 • modele podmiotowości w polskiej literaturze współczesnej w perspektywie teoretycznoliterackiej i kulturoznawczej,
 • intersemiotyczne, intertekstualne i intermedialne relacje między literaturą a mediami w kulturze audiowizualnej XX i XXI wieku,
 • etyczny i egzystencjalny wymiar lektury i interpretacji dzieła literackiego.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2016 – Ocalające zatracenie. Rozważania o doświadczeniu, pamięci i pragnieniu w twórczości Zygmunta Haupta, Stanisława Czycza i Krzysztofa Vargi, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2005 – Poetyka fragmentu w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych na przykładzie twórczości Krzysztofa Vargi, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Ocalające zatracenie. Rozważania o doświadczeniu, pamięci i pragnieniu w twórczości Zygmunta Haupta, Stanisława Czycza i Krzysztofa Vargi, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 320. ISBN: 978-83-226-3282-6.
 2. Czytanie filmu – oglądanie literatury. Propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 184. ISBN: 978-83-8012-398-4.
 3. Zygmunt Haupt: rozpisać obcość, rozpisać siebie. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2016, nr 3-4, s. 337-350.
 4. Ocalenie czy oblężenie? Pod naporem pamięci. W: Oblężenie. Strategia pisarska – postrzeganie świata – motyw literacki. Red. Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 69-112.
 5. Prochy doświadczenia w urnie pamięci. Nad pudełkiem „Nieszczęsnych” B.S. Johnsona. W: Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu. Red. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 189-201.
 6. We wstecznym lusterku. Konstytuowanie podmiotu w prozie Zygmunta Haupta. W: Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości. Red. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Paweł Paszek, Leszek Zwierzyński.  Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, s. 191-210.
 7. Upadek i śmiech. „Fraza” 2011, nr 3-4, s. 85-96.
 8. Banał – nuda – nicość. Droga od mierności do marności w prozie Krzysztofa Vargi. W: Świat przez pryzmat JA. T. 2: Studia i interpretacje. Red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak. Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2006, s. 223-233.
 9. Pisanie po czytaniu czyli po-pisywanie. „Fraza” 2006, nr 3, s. 123-132.
return to top