Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Teologicznych

LECTIO MAGISTRALIS INTERNATIONALIS

Projekt Lectio Magistralis Internationalis to cykl międzynarodowych seminariów naukowych, zapoczątkowany na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w październiku 2020 roku. 

Projekt wpisuje się w realizację propozycji dotyczących roli instytucji kształcenia na poziomie uniwersyteckim w zmaganiach z wielkimi problemami ludzkości, wyznaczonych w konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium na temat uniwersytetów i wydziałów papieskich, opublikowanej w 2017 roku. Papież Franciszek wyznaczył w niej cztery główne kryteria odnowy uniwersytetów i wydziałów kościelnych (VG 4). Są to:

 • Mistyka życia razem, która staje się zaczynem powszechnego braterstwa, aby ukonkretnić społeczny wymiar ewangelizacji, dając pierwszeństwo osobom odrzucanym przez społeczeństwo.
 • Dialog w pełnym wymiarze, gdyż „prawda to «lógos», który tworzy «diálogos», a więc komunikację i komunię” (Franciszek, Veritatis gaudium, 4b). Dialog jako droga do zdobywania wspólnotowego doświadczenia w atmosferze kultury spotkania, naznaczonej otwartością i wzajemnym szacunkiem do chrześcijan różnych Kościołów i wspólnot kościelnych, osób należących do innych przekonań religijnych lub humanistycznych, po to by „analizować i interpretować ich twierdzenia, a także oceniać je w świetle prawdy objawionej”.
 • Inter i trans-dyscyplinarność realizowane z mądrością i kreatywnością, zgodnie z życiową i rozumną zasadą jedności wiedzy przy rozróżnieniu i poszanowaniu jej różnorodnych, powiązanych ze sobą i zbieżnych sposobów wyrażania.
 • Tworzenie sieci pomiędzy różnymi instytucjami kształcenia i nauki, także z tymi, które są inspirowane tradycjami kulturowymi i religijnymi innymi niż chrześcijaństwo.

 Metodologia seminariów

 • Seminaria odbywają się 3-4 razy w roku w formie hybrydowej (na platformie Zoom).
 • Czas trwania: 3 godziny z przerwą, w dwóch częściach: część I – Wykład Mistrza oraz interdyscyplinarna dyskusja panelowa z udziałem trzech naukowców; część II – Dialog Mistrza z uczestnikami.
 • Języki: polski i angielski (wiodące) oraz włoski i niemiecki (z tłumaczeniem symultanicznym, w zależności od zróżnicowania językowego uczestników).

Adresaci

Naukowcy, doktoranci i studenci oraz wszyscy zainteresowani w Polsce i za granicą.

Dr Mariola T. Kozubek, adiunkt
Kierownik Projektu LMI
Kontakt: mariola.kozubek@us.edu.pl

Ks. dr Dawid Ledwoń, adiunkt
Pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej
Opracowanie graficzne
Kontakt: dawid.ledwon@us.edu.pl

Ks. dr Przemysław Sawa, adiunkt
Logistyka informatyczna
Kontakt: przemyslaw.sawa@us.edu.pl

Doktoranci i Studenci:

 • Mgr lic. Łukasz Bergel, doktorant
 • Mateusz Fojcik, teologia pastoralna
 • Jadwiga Gorol, nauki o rodzinie
 • Julia Lasok, nauki o rodzinie
 • Anna Skorupa, teologia nauczycielska

Międzynarodowy Komitet Naukowy

 • O. dr Krzysztof Bieliński CSSR, prof. AA, Akademia Alfonsjańska w Rzymie, Włochy
 • Dr Francisco Canzani, Międzynarodowe Centrum Studiów Interdyscyplinarnych “Szkoła Abba”, Rocca di Papa k. Rzymu, Włochy
 • Prof. Maria Cinque, Libera Università Maria Santissima Assunta w Rzymie, Włochy
 • Ks. prof. Pavol Dančak, Uniwersytet Preszowski, Słowacja
 • Prof. Sonja Huang Meiting, Katolicki Uniwersytet Fu Jen w New Taipei City, Tajwan
 • Ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • O. prof. Stanisław Narcyz Klimas OFM, Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, Izrael
 • Dr Mariola T. Kozubek, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Ks. dr Dawid Ledwoń, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Dr hab. Irena Polewczyk, prof. UŚ, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Prof. Araceli Del Pozo Armentia, Uniwersytet Complutense w Madrycie, Hiszpania
 • Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Ks. dr Przemysław Sawa, , Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Mgr Raul Augusto de Sousa Leite Silva, doktorant, Instytut Uniwersytecki Sophia w Loppiano, Włochy
 • Dr Katarzyna Wasiutyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Robbie Young, Szkoła Inkulturacji w Nairobi, Kenia

return to top