Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wiadomości

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Publiczne obrony dyplomów licencjackich studentek kierunku Arteterapia

Serdecznie zapraszam na publiczne obrony dyplomów licencjackich studentek kierunku Arteterapia, które odbędą się w dniu 18 czerwca 2024. Miejscem obron będzie Galeria Miasta Ogrodów w Instytucji Kultury im. K. Bochenek w Katowicach. Prezentacjom dyplomowym będzie towarzyszyła wystawa pt. „Rajzefiber. W drodze do spotkania”.  Obrony odbędą się w godz. 11.00- 14.45. Wernisaż odbędzie się o godz. 16. 15....

Kategorie: informacjeWiadomości
więcej

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerskie w ramach projektu Twice-exceptionals

W dniach 4 -5 czerwca 2024 roku odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerskie w ramach projektu Twice-exceptionals: let’s realize gifted and talented students with learning disabilities! 2023-1-TR01-KA220-SCH-000155741. Podczas spotkania partnerzy z Polski, Turcji, Czech, Włoch i Bułgarii pracowali nad walidacją nowej skali badającej przekonania na temat podwójnej wyjątkowości oraz nad programem wsparcia dla uczniów posiadających...

Kategorie: informacjeWiadomości
więcej

Gratulujemy Pani dr hab. Karinie Leksy

W dniu 23 kwietnia 2024 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Kariny Leksy. Z kolei dnia 5 maja 2024 r. Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki zatwierdziła uchwałę w sprawie nadania Pani Doktor stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Jako główne osiągnięcie naukowe została wskazana...

Kategorie: informacjeWiadomości
więcej

Dr Ewelina Kawiak – na Akademii Twórczego Nauczyciela

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach 27.05.2024 r. zorganizował inspirujące wydarzenie – Akademia Twórczego Nauczyciela. Tematyka konferencji dedykowanej nauczycielom oscylowała wokół promowania idei twórczości we współczesnej szkole. W konferencji czynnie uczestniczyła dr Ewelina Kawiak z Instytutu Pedagogiki, która wygłosiła wykład na temat: „Słów kilka o rozwiązywaniu zadań problemowych na przykładzie twórczej lekcji matematyki”. Organizatorom...

Kategorie: informacjeWiadomości
więcej

Ogłoszenie o naborze do drużyny Odysei Umysłu na rok akademicki 2024/2025

Koło naukowe „Włącznik” ogłasza nabór zgłoszeń do drużyny Odysei Umysłu na rok akademicki 2024/2025 (https://odyseja.org/) Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie dlaczego kandydatka/kandydat chciałaby/chciałby wziąć udział w projekcie oraz informacje nt. dotychczasowych osiągnięć studentki/studenta:   Opis osiągnięć naukowych studenta/studentki: Nagrody i wyróżnienia studenta/tki w konkursach, zawodach, konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z...

Kategorie: informacjeWiadomości
więcej

Nasi naukowcy gospodarzami SHE Academy 2024 pn. „Research at and with schools”

W dniach 3-4 czerwca br. Uniwersytet Śląski w Katowicach miał zaszczyt być gospodarzem międzynarodowego seminarium SHE Academy 2024, zatytułowanego „Research at and with schools”. Z ramienia Uniwersytetu organizację wydarzenia koordynowali: dr hab. Karina Leksy (główny koordynator, Instytut Pedagogiki WNS UŚ), dr hab. Grzegorz Gawron (Instytut Socjologii WNS UŚ) oraz dr Zuzanna Neuve-Église (Instytut Socjologii WNS...

Kategorie: informacjeWiadomości
return to top