Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wykaz zespołowych tematów badawczych

Nazwa zespołu Realizowany temat badawczy Skład zespołu
Aksjologia pedagogiczna jako profilaktyka pedagogiczna i wsparcie rozwoju indywidualnego, społecznego i gospodarczego Aksjologia pedagogiczna jako element: profilaktyki społecznej, podnoszenia poziomu jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wychowawczym oraz rozwoju teorii naukowych dr hab. Alicja Żywczok, prof. UŚ – lider

dr Bogumiła Bobik

dr Mateusz Penczek

dr Iwona Samborska

 

Wybrane obszary edukacji i kultury współczesnej Problematyczność rozwoju człowieka w obszarze edukacji dr hab. Teresa Wilk, prof. UŚ – lider

dr Agata Rzymełka – Frąckiewicz

 

Robotyka i STEM edukacja we współczesnej edukacji – wyzwania i nowe możliwości w społeczeństwie cyfrowym. Multimedia w edukacji wczesnoszkolnej –RoboSTEMEd. Robotyka i STEM edukacja we współczesnej edukacji – wyzwania i nowe możliwości w społeczeństwie cyfrowym. Multimedia w edukacji wczesnoszkolnej. dr hab. Eugenia Smyrnova – Trybulska, prof. UŚ – lider

dr Tomasz Kopczyński

dr Anna Porczyńska – Ciszewska

dr Natalia Ruman

Dawid Staniek (doktorant)

Dominika Zegzuła (doktorantka)

 

Edukacja do wdzięczności Wdzięczność w edukacji: perspektywa nauczycielska dr hab. Irena Polewczyk, prof. UŚ – lider

dr Edyta Charzyńska

dr Joanna Góźdź

dr Małgorzata Kitlińska – Król

 

Problematyka mediów społecznościowych Media społecznościowe a satysfakcja z bliskich związków- analiza w kontekście podejmowania Interpersonalnego Nadzoru Elektronicznego (INE) przez partnerów dr Marcin Gierczyk – lider

dr hab. Danuta Raś, prof. UŚ

dr Dagmara Dobosz

 

Komunikacja wspomagająca w drugim języku u dzieci w spektrum autyzmu Wykorzystanie drugiego języka jako możliwa metoda komunikacji wspomagającej u dzieci w spektrum autyzmu z trudnościami w zakresie rozwoju mowy. dr Wojciech Kruszelnicki – lider

mgr Aleksandra Rumińśka

 

Zespół badań nad zjawiskiem stygmatyzacji Zjawisko stygmatyzacji przeniesionej w świetle doświadczeń biograficznych rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. dr Sabina Pawlik – pedagogika specjalna –  lider)

dr hab. Violetta Rodek, prof. UŚ

dr Monika Sulik

dr Agnieszka Majewska – Kafarowska

dr Agnieszka Skorupa

lek. med. Patryk Rodek

 

Zespół ds. badania edukacji w czasach pandemii COVID-19 Edukacja w sytuacji zagrożenia pandemią covid 19 na terenie wybranych gmin województwa śląskiego. Perspektywa nauczycieli, rodziców i uczniów.

Charakter badań

Podstawowym celem badania jest diagnoza charakteru działań, problemów i rozwiązań stosowanych w sytuacji zagrożenia Covid-19 na terenie wybranych gmin województwa śląskiego oraz opracowanie rekomendacji, które mogą poprawić jakość edukacji w podobnych sytuacjach oraz upowszechnić formuły on-linowe w edukacji uczniów.

 

Instytut Pedagogiki

prof. dr hab. Ewa Jarosz – lider

dr hab. Irena Przybylska

dr Bogumiła Bobik

dr Edyta Charzyńska

dr Marcin Gierczyk

dr Hewilia Hetmańczyk

dr Ewelina Kawiak

dr Patrycja Młynek

dr Edyta M. Nieduziak – koordynatorka

dr Dorota Prysak

dr Anida Szafrańska

dr Dagmara Dobosz

mgr Karolina Glinka

Instytut Psychologii

dr Aleksandra Wieteska

dr Edyta Charzyńska

Instytut Nauk o Polityce:

dr Natalia Stępień-Lampa

dr Paweł Grzywna

Uniwersytet Otwarty UŚ:

dr Dominika Hoffmann-Kozłowska

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Instytut Badawczo-Rozwojowy

dr Jarosław Rychlik

 

Zespół badań nad autyzmem  

Autyzm – sfera publiczna, sfera prywatna

dr Edyta M. Nieduziak – lider

dr Anida Szafrańska

Childhoods and adolescents studies research team /Zespół badań dotyczących dzieciństw i adolescencji Dobrostan dzieci i młodzieży w warunkach ponowoczesnej rzeczywistości i zagrożeń – perspektywa globalna i lokalna prof. dr hab. Ewa Jarosz – lider

dr Marcin Gierczyk

dr  Dagmara Dobosz

 

DDU-16 (Diagnoza Dobrostanu Ucznia w wieku 16 lat) Diagnoza dobrostanu bio-psycho-społecznego uczniów w perspektywie pedagogicznej z uwzględnieniem czynników chroniących i czynników ryzyka dr Katarzyna Kowalczewska-Grabowska – lider

dr hab. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, prof. UŚ

 

Zespół do spraw badań nad tutoringiem Tutoring jako działanie wspierające kształcenie akademickie dr Prysak Dorota – lider

Anna Wojtas-Rduch

Sebastian Mrózek

 

Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza Tożsamość kulturowa i edukacja młodych uczących się w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ – lider

prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

dr Alicja Hruzd-Matuszczyk

dr Kinga Konieczny-Pizoń

dr Maria Misik

dr Teresa Szymik

 

Zespół badawczy ds. teorii i praktyki inkluzyjnej Szkoła jako katalizator idei inkluzji w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym dr Skotnicka Beata – lider

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

dr Prysak Dorota

dr Magdalena Bełza-Gajdzica

dr Sebastian Mrózek

 

Zespół badań kompetencji do komunikacji międzykulturowej Kompetencje do komunikacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo Bułgarii i Polski – badania porównawcze

 

 

dr Kwadrans Łukasz – lider

dr hab.  Barbara Grabowska, prof. UŚ

prof.  Anton Dragomiletskii

prof.  Hristo Kyuchukov

 

Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza W kręgu kultury polskiej w kraju i za granicą dr hab.  Barbara Grabowska, prof. UŚ – lider

prof.  dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

 

Zespół badawczy ds. studiów nad niepełnosprawnością słuchową Diagnoza edukacyjna osób z niepełnosprawnością słuchu – aspekty edukacyjne, terapeutyczne i społeczne dr Magdalena  Bełza-Gajdzica – lider

prof.  Milon Potmesil

dr Agata Tańska

dr Iwona Donocik

dr Anna Wojtas-Rduch

 

Twórcza pedagogika Edukacja dziecka – twórczość wartością zmiany w edukacji prof. dr hab. Urszula Szuścik, – lider

dr Elżbieta Marek

dr Anna Trzcionka-Wieczorek

 

EDU-ONLINE Szkoła wyższa w obliczu pandemii COVID-19 dr Anna Brosch – lider

dr Anna Watoła

dr hab. Tomasz Huk, prof. UŚ

 

Zespół badawczy ds. badań uwarunkowań życia i pracy w czasie pandemii COVID-19 Wyzwania, konteksty i uwarunkowania życia podopiecznych oraz pracy pracowników MOPS w czasie pandemii COVID-19. dr Agnieszka Majewska-Kafarowska – lider

dr hab  Edyta Widawska

dr Małgorzata Kitlińska-Król

dr Krystyna Moczia

dr Edyta Nieduziak

dr Anida Szafrańska

dr Dagmara Dobosz

dr Marta Niemiec

dr Łukasz Michalski

dr Marcin Gierczyk

return to top