Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
International Journal of Research in E-learning IJREL jest wydawne od 2015 roku jako półrocznik. Za ten czas zostało opublikowano 15 tomów. Tematyka dotyczy najnowszych wyników badań w zakresie e-learningu w szerokim kontelście miedzynarodowym i interdyscyplinarnym.

 

IJREL jest indeksowany w European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS); Index Copernicus; Biblioteka Narodowa; Central and Eastern European Online Library (CEEOL); The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH); BazHum; Polska Bibliografia Naukowa https://pbn.nauka.gov.pl; CEON; MIAR; OAJI; Eurasian Scientific Journal Index (ESJI); MOST Wiedzy (Gdańsk University of Technology).

Idea powołania czasopisma IJREL zrodziła się na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Polsce. Wydział ten oraz inne wydziały Uniwersytetu Śląskiego mają szerokie doświadczenie we wprowadzaniu uczenia się na odległość. O powołaniu czasopisma zadecydowały takie czynniki, jak: Platforma Nauczania na Odległość funkcjonująca na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podobne platformy w innych polskich i zagranicznych uniwersytetach; cykliczna, międzynarodowa konferencja pt.: „Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Nauczania na Odległość” corocznie organizowana od 2009 r. (www.dlcc.us.edu.pl); realizacja międzynarodowego projektu IRNet (www.irnet.us.edu.pl) (międzynarodowa sieć badawcza na rzecz analizy i rozwoju nowych narzędzi i metod dla zaawansowanych nauk pedagogicznych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania na odległość oraz kompetencji interkulturowych). Autorzy artykułów publikowanych w IJREL pochodzą jak dotąd z Europy Zachodniej, Centralnej i Wschodniej, Azji oraz z Australii.

Aktualna punktacja IJREL zgodnie z ostatnia listą naukowych czasopism punktowanych MEN wynosi 100 pkt.

Strona czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/IJREL/about

img
return to top