Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Polecamy najnowszą publikację Patrice Baldwin oraz Alicji Gałązki  “Process Drama for Second Language Teaching and Learning: a toolkit for developing language and life skills”. Publikacja jest wysoko punktowana na listach MEiN (300 pkt.).

 

Gratulujemy Autorkom, szczególnie Pani dr hab. Alicji Gałązce, prof. UŚ z naszego Instytutu.

Opis książki:

Transformacja globalna stawia nowe wymagania wobec całego  systemu edukacyjnego, który musi na nowo zdefiniować swoją role w  niezwykle szybko zmieniającym się świecie. Oczekiwania rynku pracy wyznaczają i definiują  nowe kompetencje 21 wieku– umiejętności, w które należy wyposażyć uczniów i studentów wkraczających w zmieniające się środowisko pracy.  Książka opisuje  Process Drama  jako nie tylko niezwykle skuteczna metodę nauczania języków obcych ale również metodę, która doskonale odpowiada na potrzeby współczesnej edukacji rozwijając  umiejętności i kompetencje życiowe(life skills) takie jak komunikacja, współpraca, krytyczne myślenie, kreatywność zwinność (agility) oraz  odporność i elastyczność psychologiczną. Drama przestawiona jest w kontekście najnowszych badań z zakresu teorii edukacyjnych, psychologicznych i neurologicznych oraz współczesnych koncepcji  nauczania i przyswajania języka obcego.

img

W niemieckim wydawnictwie  Vandenhoeck & Ruprecht Verlage (II poziom wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe) ukazała się w 2021 roku monografia współautorska prof. dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur i dr hab. Anny Szafrańskiej, prof. UŚ przygotowana wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Ostrawskiego – prof. dr hab. Josefem Malachem i dr Milanem Chmurą nt.

The cultural identity and education of university students  in selected East-Central countries. A Polish-Czech comparative study.

ISBN: 978-3-8471-1254-9. EISBN: 978-3-7370-1254-6. DOI: 10.14220/ 9783737012546.

Publikacja, ujęta w wykazie ministerialnym za 300 punktów, dostępna jest na stronie  wydawnictwa: https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.14220/9783737012546

Recenzentami  książki są prof. William S. New z Beloit College, USA oraz prof. Sixto Cubo Delgado z Universidad de Extremadura, Hiszpania.

img
return to top