Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
The New Educational Review jest czasopismem założonym przez wydziały pedagogiczne następujących uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Republika Słowacka) oraz Uniwersytet w Ostrawie (Czechy). Dziekani i prodziekani wydziałów pedagogicznych ww. uczelni utworzyli radę redakcyjną. The New Educational Review jest kontynuacją pomysłu prof. Bogdana Suchodolskiego, który kierował międzynarodową redakcją rocznego czasopisma Paideia. Wydawany był przez Komitet Nauk o Wychowaniu PAN w latach 1972 – 1994 w językach angielskim, francuskim i rosyjskim.

Czasopismo otrzymało 140 pkt. w wykazie MEiN.

Strona internetowa The New Educational Review

img
return to top