Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Socjologii

Erasmus

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ na studia i praktyki w roku akademickim 2020/2021

UWAGA!!! Rekrutacja studentów na studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOS

Drodzy Studenci,

Wymiana międzynarodowa w ramach europejskiego programu Erasmus+ jest oferowana przez Komisję Europejską od 1987 roku. W ciągu 33 lat z programu skorzystało ponad 9 milionów osób.

Na czym zatem polega fenomen Erasmusa, że jest najchętniej wybieranym programem międzynarodowej mobilności studentów?

 • Program stwarza niezwykłą szansę udoskonalenia kompetencji językowych, a także stania się częścią międzynarodowej społeczności studenckiej. Przebywając na wymianie przez kilka miesięcy można poznać realia życia w innym państwie, poznać odmienną kulturę, a także nawiązać nowe znajomości.
 • Wyjazdy dają możliwość poznania innych systemów nauczania, uczęszczania na zajęcia do wybitnych specjalistów, pracujących w europejskich ośrodkach akademickich, a także zrozumienia innych sposobów postrzegania najważniejszych problemów współczesnego świata.
 • Pomimo różnic, które widzimy zwykle tuż po pojawieniu się w miejscu docelowym naszej mobilności, po krótkim czasie zaczynamy rozumieć, że nas, Europejczyków, zdecydowanie więcej łączy, niż dzieli.
 • Program Erasmus+ to doskonała okazja do zwiedzania nowych miejsc i odbycia fascynujących podróży.
 • Możliwość udokumentowania faktu spędzenia kilku miesięcy na studiach zagranicznych to ważny element CV młodego człowieka. Pracodawcy na europejskim rynku pracy bardzo cenią uzyskane w ten sposób doświadczenie.

Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w rekrutacji na studia oraz praktyki w ramach programu ERASMUS+!

W sytuacji pandemii, w której wszyscy obecnie próbujemy się odnaleźć, większość z Państwa zapewne zada sobie pytanie, czy przystąpienie do takiej rekrutacji ma sens. Otóż z pełnym przekonaniem zapewniamy, że tak!

Po pierwsze przypominamy, że rekrutacja odnosi się do wyjazdów realizowanych w roku akademickim 2020/2021, czyli od września/października 2020.

Po drugie pozytywny efekt rekrutacji i kwalifikacja na wyjazd nie jest równoznaczna                           z koniecznością wyjazdu. W sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń student ma prawo wycofać się             z wcześniejszej deklaracji wyjazdu.

Po trzecie należy pamiętać, że rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się tylko raz w roku. Niezależnie od tego, czy myślicie Państwo o wyjeździe na semestr zimowy, czy letni kolejnego roku akademickiego, w rekrutacji można wziąć udział tylko teraz.

Wierząc, że aktualna sytuacja nie zmieni Państwa planów wyjazdowych w ramach współpracy międzynarodowej, poniżej zamieszczamy wszystkie potrzebne informacje:

 

TERMIN APLIKOWANIA POPRZEZ SYSTEM USOS: od 23 marca do 12 kwietnia           

           

OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA:

 • rekrutacja odbywa się poprzez system USOS i obejmuje: studentów wszystkich trybów studiów (I stopnia, II stopnia oraz studiów doktoranckich) na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych (instrukcja);
 • pobyt studenta w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2020 a 30 września 2021;
 • w momencie wyjazdu kandydat powinien być studentem Uniwersytetu Śląskiego
  i mieć zaliczony cały poprzedni rok lub semestr;
 • dopuszczalne są wyjazdy studentów studiów I stopnia na 3, 4 i 5 semestr (wyjazd na 6 semestr jako ostatni tuż przed obroną pracy dyplomowej będzie możliwy tylko                          w wyjątkowych sytuacjach), na studiach II stopnia z kolei dopuszcza się wyjazdy na semestr letni pierwszego roku oraz semestr zimowy drugiego (na ostatni semestr                     w związku z obroną pracy dyplomowej wyjazdy będą możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach);

OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI NA PRAKTYKI:

 • rekrutacja ciągła do wyczerpania środków;
 • kandydaci zgłaszają się z wymaganymi dokumentami do koordynatora, a następnie udają się do Biura Programu Erasmus+ w Rektoracie (Bankowa 12).
 • wjazd na praktykę powinien trwać min. 2 miesiące, maksymalnie 5 miesięcy i jest możliwy również w przypadku absolwentów UŚ (do 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REKRUTACJI NA STUDIA:

Kandydaci aplikują poprzez system USOS, w którym wybierają spośród dostępnej oferty preferowane uczelnie. W ramach aplikacji studenci proszeni są o uzyskanie 2 niezależnych opinii dotyczących kompetencji językowych, aktywności studenckiej, działalności dodatkowej                        i rekomendacji do wyjazdu, które zamieścić należy on-line.

Oczekujemy, że studenci planujący pobyt w uczelni partnerskiej na ostatnim roku studiów I i II stopnia, do jednej z opinii wskażą promotora pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej).

KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:

 • średnia ocen ze studiów obliczona przez Dziekanat;
 • dwie niezależne oceniające znajomość języka obcego oraz pozostałe kryteria (m.in. motywacja, działalność studencka, wolontariat, inne kompetencje)

 

INFORMACJE:

Informacje na temat miejsc na uczelniach partnerskich znajdziecie Państwo na stronie USOSweb w zakładce Wymiana Studencka.

Wszelkich informacji dotyczących wyjazdów na studia i praktyki udzielają pełnomocnicy ds. międzynarodowej wymiany akademickiej:

Bankowa 11 (wszystkie kierunki i specjalności mieszczące się w tym budynku):

dr Katarzyna Ponikowska

katarzyna.ponikowska@us.edu.pl

 

Grażyńskiego 53 (Psychologia, Pedagogika):

dr Maria Chełkowska-Zacharewicz

maria.chelkowska-zacharewicz@us.edu.pl

Informacje na temat szczegółowych zasad rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej             http://www.erasmus.us.edu.pl oraz na stronach uczelni partnerskich.

Erasmus

return to top