Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Techniki wokalne z dr Danutą Sendecką

05.12.2019 - 12:04 aktualizacja 07.03.2020 - 15:56
Redakcja: Krzysztof Kasprzyński
Tagi: Goście Instytutu

Trwa nabór do udziału w warsztatach pt. „Techniki wokalne” prowadzonych przez dr Danutę Sendecką, które zostaną zrealizowane w dniach 12-13.12.2019 na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.12.2019 w biurze dyrektora kierunków studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej/Muzyka w multimediach.

Instytut Sztuk Muzycznych / Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

tel. 33 8546 117

mail: maria.tomczyk@us.edu.pl

 

dr Danuta Sendecka (wokalistka, pedagog) – absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie wokalistyki oraz Liceum Muzycznego w Katowicach klasie fortepianu.

W latach 1990-1994 członek zespołu „Cantate Deo”, brała udział w wielu nagraniach płytowych, programach telewizyjnych, projektach muzycznych, musicalach. Współpracowała z big bandami, zespołami kameralnymi, orkiestrami symfonicznymi śpiewając różne gatunki muzyki: muzykę ludową, jazz, pop, musicale, pieśni neoromantyczne. Nagrała partie solowe do wielu filmowych ścieżek dźwiękowych. Koncertowała w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Włoszech.Przez dziesięć lat na stałe związana z Teatrem Śląskim jako konsultant muzyczny i wokalny. Współpracowała również z teatrami w Krakowie, Bielsku- Białej, Chorzowie, Lublinie. Od 2009 roku jest związana z Wydziałem Jazzu w PWSZ w Nysie. Pracuje również jako wykładowca na Wydziale Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach.
Jest certyfikowanym pedagogiem i członkiem rady mentorskiej Stowarzyszenia Pedagogów Wokalnych „Natural Voice Perfection”, którego celem jest poznawanie wszelkich nowości i postępu w dziedzinie wokologii na świecie, technik wokalnych oraz ustawiczne kształcenie nauczycieli śpiewu. Jest również terapeutą specjalizującym się w rehabilitacji głosu, a także technice Doctor Vox Therapy Technique. Prowadzi warsztaty wokalne na terenie całego kraju, współpracując z uczelniami wyższymi i fundacjami organizującymi festiwale i konkursy wokalne. Od 2015 roku prowadzi własne Studio Piosenki i Rehabilitacji Głosu w Katowicach.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Współczesne techniki wokalne i ich zastosowanie w różnych stylistykach muzyki wokalnej: Primal sound, Mix, Flow fonation, Dwie dynamiki oddechowe, Doctor Vox Therapy Technique. Wprowadzenie, ćwiczenia praktyczne.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza teoretyczna: Uczestnicy warsztatów poszerzają wiedzę dotyczącą anatomii, fizjologii i higieny głosu oraz zdobywają wiedzę z zakresu wokologii. Potrafią ocenić swoje własne problemy techniczne i dobrać odpowiednie narzędzia do ich rozwiązania. Lepiej rozumieją swój głos i jego możliwości.

Umiejętności praktyczne: Studenci kontrolują prawidłowe odczucia podczas procesu fonacji, potrafią uruchamiać i kontrolować system emocjonalno-motoryczny. Polepszają swoje umiejętności dotyczące przepływu powietrza podczas śpiewania. Odróżniają prawidłowe i nieprawidłowe napięcia mięśni, zdobywają umiejętności pozwalające na łączenie rejestrów, balans w głosie, posługiwanie się „messa di voce”.

Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z117/17-00Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/student/wydzial-sztuki-i-nauk-o-edukacji/aktualnosci/nabor-na-warsztaty-techniki-wokalne

return to top