Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych

Nabór na warsztaty „TECHNIKI NAGRAŃ STUDYJNYCH”

21.03.2022 - 12:21 aktualizacja 21.03.2022 - 12:23
Redakcja: Andrzej Szczurek

Nabór na warsztaty „TECHNIKI NAGRAŃ STUDYJNYCH”

www.studiocavatina.pl    www.cavatinahall.pl

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z117/17-00

return to top