Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Faculty of Science and Technology

student

number of news on the site
8162432
more

Apply to the BIOPHAM Master Programm

The European Master programme BioPham (BIO&PHArmaceutical Materials science) is a two-year (120 ECTS) programme entirely taught in English and jointly operated by the University of Lille (France), the University of Pisa (Italy), the University of Silesia in Katowice (Poland) and the Polytechnic University of Catalunya in Barcelona (Spain). The Master’s diploma is awarded after completion of 3 semesters, which...

Categories: studentnews
tags :
more

Pomoc dla Ukrainy | Studenci dla młodzieży z Charkowa

Student kierunku mechatronika  Dominik Dusza z racji swego niedowidzenia żywo interesuje się losami osób niepełnosprawnych w Ukrainie, gdzie toczy obecnie się wojna. Z informacji telewizyjnych  dowiedział się, że do Polski przyjechała grupa młodych, niewidomych i niedowidzących osób z Ukrainy z Charkowa. Uchodźcy zostali zakwaterowani w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej....

Categories: studentnews
return to top