Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Faculty of Science and Technology

Konkursy o stypendia dla doktorantów w ramach projektu OPUS 21

13.09.2022 - 08:57, update 13.09.2022 - 09:57
Editors: jp
logo Narodowego Centrum Nauki

Szanowni Państwo

poszukujemy doktorantów w naukach fizycznych do projektu badawczego Opus 21 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Nazwa projektu badawczego:W kierunku zrozumienia dynamiki reorientacji sztywnych i niesztywnych, dużych anizotropowych cząsteczek stanowiących nową klasę materiałów szklistych o osobliwych własnościach relaksacyjnych ujawnionych w badaniach relaksacji dielektrycznej” (2021/41/B/ST5/00992)

Kierownik projektu: dr Marzena Rams-Baron, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Techniki badawcze: spektroskopia dielektryczna (BDS), skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), reologia

Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=520128

Dokumenty należy przesłać do 22 września 2022 r. na adres e-mail: marzena.rams-baron@us.edu.pl
Szczegóły ogłoszonych konkursów wraz z wymaganiami i warunkami zatrudnienia:

  1. ogłoszenie konkursowe: Doktorant w Szkole Doktorskiej
  2. ogłoszenie konkursowe: Doktorant – stypendysta

return to top