Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

W dniu 1 października 2019 roku rozpoczął działalność Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. W skład nowo powstałego wydziału weszły dwie jednostki organizacyjne, które dotąd funkcjonowały pod nazwami – Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Decyzja o powołaniu nowego wydziału ma związek z przyjęciem przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w dniu 28 maja 2019 roku nowego statutu uczelni, który jest najważniejszym aktem prawnym dostosowującym wewnętrzne regulacje do wymogów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiany wprowadzone w Uniwersytecie Śląskim mają za zadanie umocnienie pozycji badawczej i dydaktycznej uczelni, konsolidację najlepszych zespołów badawczych i integrację środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki, a także wzmocnienie wizerunku istniejących w Uniwersytecie Śląskim wydziałów wśród potencjalnych studentów i pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów.

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych jest zlokalizowany w Katowicach, w Chorzowie i w Sosnowcu. W obrębie jego struktury funkcjonuje sześć instytutów naukowych.

return to top