Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
prof. dr hab. Robert Musioł
Dyrektor Instytutu Chemii
dr Matusz Penkala

Zastępca Dyrektora Instytutu Chemii

Kontakt

Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutów
ul. Szkolna 9 pok. 39, 40-006 Katowice
tel. 32 359 15 45
www: https://us.edu.pl/instytut/ich/, e-mail: ich.wnst@us.edu.pl

Instytut Chemii

Strona www: https://us.edu.pl/instytut/ich/

Pracownicy Instytutu Chemii prowadzą i promują badania naukowe na bardzo wysokim poziomie w zakresie chemii i technologii chemicznej, w pełni wpisujące się w obecne światowe trendy. Prace badawcze, których się podejmują, charakteryzują się zróżnicowaną tematyką, wielością zakresów i profilem, są to badania zarówno podstawowe, jak i aplikacyjne. Wyróżnia je także interdyscyplinarność, włączanie w ich obszar zagadnień, wiedzy i najnowszych osiągnięć z zakresu m.in. biologii, nauk medycznych, inżynierii materiałowej czy informatyki.

Do najważniejszych kierunków działalności naukowo-badawczej w Instytucie Chemii należą obecnie:

  • otrzymywanie i badanie nowych materiałów i nanomateriałów nieorganicznych, organicznych i metaloorganicznych o strukturze i właściwościach dostosowanych do konkretnych zastosowań w technologiach medycznych i biomedycznych, katalizie, przemyśle spożywczym, optoelektronice, organicznej elektronice, fotowoltaice, jako materiałów termoelektrycznych lub magnetyk molekularnych;
  • badania nad nowymi nanokompozytami i chemicznymi modyfikacjami grafenu oraz ich zastosowaniem w śladowej i ultraśladowej analizie nieorganicznej oraz ochronie środowiska;
  • projektowanie i synteza potencjalnych leków o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej;
  • badanie subtelnych efektów wpływu struktury cieczy molekularnych oraz cieczy jonowych przejawiających się w ich wysokociśnieniowych właściwościach akustycznych i termodynamicznych oraz relaksacji ultradźwiękowej i lepkościowej;
  • analiza chemometryczna wielowymiarowych i wielomodalnych danych chemicznych;
  • tworzenie nowych metod i nowych programów komputerowych.

return to top