Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
dr hab. Sebastian Pawlus, prof. UŚ

Dyrektor Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

img
dr Katarzyna Schmidt, prof. UŚ

Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Kontakt

Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutów
ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów
tel. 32 349 38 75
www: https://us.edu.pl/instytut/ifiz/, e-mail: fizyka@us.edu.pl

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Badania naukowe w Instytucie współfinansowane są między innymi przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, w ramach prestiżowych projektów, na przykład Maestro, Sonata, Opus czy Tango. Młodzi badacze są laureatami konkursów stypendialnych Preludium i Start. Pozyskane środki finansowe pozwalają nie tylko zatrudniać najzdolniejszych młodych naukowców, ale także wyposażyć laboratoria w ultranowoczesną aparaturę, zapewniając możliwość prowadzenia badań na światowym poziomie. Odzwierciedleniem skuteczności, jakości i rozpoznawalności prowadzonych badań są liczne cytowania opracowań publikowanych przez pracowników Instytutu w najbardziej prestiżowych międzynarodowych periodykach.

Obszar prac badawczych w zakresie dyscypliny fizyka, które są prowadzone w Instytucie Fizyki, wyznaczają w szczególności:

  • fizyka teoretyczna cząstek elementarnych i doświadczalna fizyka jądrowa; m.in. udział pracowników Instytutu w wielkich międzynarodowych eksperymentach: NA61/SHINE w CERN, T2K w Japonii;
  • fizyka materii skondensowanej: komputerowe modelowanie układów złożonych w skali mikro i nano, w tym badania najrozmaitszych (elektromagnetycznych, optycznych, i mechanicznych) własności nanoukładów i cienkich warstw, materiałów zarówno krystalicznych, jak i amorficznych stosowanych w projektowaniu leków nowych generacji;
  • biofizyka i fizyka medyczna; znaczący udział pracowników Instytutu w opracowywaniu nowych metod terapii i diagnostyki chorób nowotworowych, z zastosowaniem technik radiologicznych, promieniowania niejonizującego oraz zaawansowanych metod biofizyki molekularnej, które będą metodami skutecznymi, a jednocześnie bezpiecznymi dla pacjenta;
  • modelowanie i otrzymywanie substancji farmakologicznych o własnościach zapewniających istotną poprawę biodostępności i skuteczności leków, tworzenie nowatorskich leków amorficznych (słaba rozpuszczalność substancji, będąca przyczyną niskiej biodostępności leków podawanych w stałej postaci, tzn. w tabletkach, peletkach, granulkach i kapsułkach, to największy problem, z jakim boryka się współczesna farmacja; biorąc pod uwagę to, że substancji nierozpuszczonej organizm ludzki nie jest w stanie zaabsorbować, pacjenci narażeni są na zażywanie kilkunastokrotnie większych dawek takiego leku w stosunku do ilości, jaka efektywnie na nich działa; jak dowiedziono, jedną z prowadzącą najskuteczniejszych metod prowadzących do wspomnianego celu jest amorfizacja substancji leczniczej);
  • komputerowe modelowanie własności materii miękkiej: od fizyki statystycznej i procesów stochastycznych, przez dynamikę molekularną i kinetykę cieczy w obecności ultrawysokich ciśnień, aż po hemodynamikę, w ramach której badacze opisują drożność naczyń krwionośnych;
  • fizyczne aspekty kwantowych metod przetwarzania informacji, a w tym interdyscyplinarne badania wpływu rzeczywistych zaburzeń na funkcjonowanie komputerów kwantowych i skuteczność wybranych elementów kwantowych protokołów wymiany informacji: teleportacji kwantowej, klonowania i wymiany klucza.

return to top