Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Faculty of Law and Administration
Logo European City of Science 2024

(Polski) Administracja niestacjonarna

(Polski) Samorządowe prawo antykorupcyjne - wykład - dr ha(...) (Polski) Samorządowe prawo antykorupcyjne - wykład - dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Samorządowe prawo antykorupcyjne dla studentów II roku II stopnia na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aPxnjQzJ72sH5LAD-sOCHkpNpep_ao96I2tIF2m0h94A1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9a63d2b4-429d-46ec-baf1-0212586bc949&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Prawo zagospodarowania przestrzennego - wykład - p(...) (Polski) Prawo zagospodarowania przestrzennego - wykład - prof. dr hab. Teresa Kurowska

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Prawo zagospodarowania przestrzennego dla studentów III roku I stopnia na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ap3GBRYGZ9tpjJL7KalSQykE-bicwgxnrQ7kOmKrpZYc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7871e5ef-68ea-474f-a85a-e0c0fbb69247&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

kod: v2mpd4w

(Polski) Postępowanie egzekucyjne w administracji - wykład(...) (Polski) Postępowanie egzekucyjne w administracji - wykład - dr Magdalena Strożek-Kucharska

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Postępowanie egzekucyjne w administracji dla studentów III roku I stopnia na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as8VS6gwahLIexIJi4T6XjESxR4_-NVexgdsKcWxc6ak1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6eebabec-31e0-40d2-9977-c8a7e7a2f137&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Proces inwestycyjno-budowlany - PDW - dr Wojciech W(...) (Polski) Proces inwestycyjno-budowlany - PDW - dr Wojciech Wyrzykowski

(Polski) Zapraszamy na zajęcia z przedmiotu do wyboru Proces inwestycyjno-budowlany dla studentów III roku I stopnia na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a77-GWTCsG3YviecCmF_tJBQyDKdmb0xHE0QafcD1e9E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4cfd00e2-b032-4ba3-96c5-07c9ac2cc306&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Partnerstwo publiczno-prywatne - wykład - dr Agnie(...) (Polski) Partnerstwo publiczno-prywatne - wykład - dr Agnieszka Piwowarczyk

(Polski) Zapraszamy na wykład z przedmiotu Partnerstwo publiczno-prywatne dla studentów II roku I stopnia na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9V2eWZ9jYx7b3H_uhkuqg3JhlMJ5BXtYpp94KhENIUM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b3caf4d3-072a-4044-90ad-351600621b1e&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Prawo handlowe - wykład - dr Ewa Zielińska (Polski) Prawo handlowe - wykład - dr Ewa Zielińska

(Polski) Zapraszamy na wykład z przedmiotu Prawo handlowe dla studentów I i II roku II stopnia na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSRRaQrwnVo4iIUUcbIrFhaS3UX-A_GAAlIk6Sv_EcPY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f6cd4f6-d17f-413f-91f2-c1ed32087a6b&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Kod do zespołu:

8c3jry2

 

(Polski) Dzieje prawa prywatnego - PDW - dr hab. Anna Stawar(...) (Polski) Dzieje prawa prywatnego - PDW - dr hab. Anna Stawarska-Rippel, prof. UŚ

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu do wyboru Dzieje prawa prywatnego dla studentów I roku I stopnia na platformie MS Teams.

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae422fbb1899f4aa0989de039dd4c8f6d%40thread.tacv2/conversations?groupId=e8ed9d26-d6aa-4462-af13-37cc36e34467&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Ustrój organów ochrony prawnej - wykład - dr Kat(...) (Polski) Ustrój organów ochrony prawnej - wykład - dr Katarzyna Sychta

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Ustrój organów ochrony prawnej dla studentów I roku I stopnia na platformie MS Teams.

Kod do zajęć:

d35dtxw

(Polski) Fundusze i projekty UE - wykład - dr Paweł Gała (Polski) Fundusze i projekty UE - wykład - dr Paweł Gała

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Fundusze i projekty UE dla studentów II roku II stopnia na platformie MS Teams.

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avLQnblTLUk8cW_wdBO7wIgFw1NgXkLR5SozBV5p4vHY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=05d85cce-e601-4e3b-a53c-50ae33a6d4df&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Nauka administracji - wykład - prof. dr hab. Lidia(...) (Polski) Nauka administracji - wykład - prof. dr hab. Lidia Zacharko
(Polski) Prawo ochrony środowiska - wykład - dr Gabriel Ra(...) (Polski) Prawo ochrony środowiska - wykład - dr Gabriel Radecki

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Prawo ochrony środowiska dla II roku I stopnia na platformie MS Teams.

Kod do zajęć:

8cpr3b8

(Polski) Stosunki pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi w a(...) (Polski) Stosunki pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji - wykład - dr hab. Helena Szewczyk

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Stosunki pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji dla I roku II stopnia na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1OMjQ2EwC7iZyXDcC6DwHu8cM2Rmch5_1lbYMLG9xSQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=80832f8e-3d5f-4734-a21a-71b4ce799e3d&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Wykładnia prawa administracyjnego - wykład - dr h(...) (Polski) Wykładnia prawa administracyjnego - wykład - dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ
(Polski) Wstęp do prawoznawstwa - wykład - dr hab. Sławom(...) (Polski) Wstęp do prawoznawstwa - wykład - dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ
(Polski) Prawo administracyjne (część ogólna) - wykład (...) (Polski) Prawo administracyjne (część ogólna) - wykład - dr Dawid Gregorczyk

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Prawo administracyjne (część ogólna) na platformie MS Teams.

Kod do zespołu:

ztidlqe

(Polski) Seminarium - prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca (Polski) Seminarium - prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca
(Polski) Kultura administrowania - wykład - dr Ewa Śladkow(...) (Polski) Kultura administrowania - wykład - dr Ewa Śladkowska

(Polski) Zapraszamy na wykłady w przedmiotu Kultura administrowania na platformie MS Teams.

Kod do zespołu: 2xhmmc5

(Polski) Finanse publiczne i prawo finansowe - wykład - dr (...) (Polski) Finanse publiczne i prawo finansowe - wykład - dr Kamila Żmuda-Matan
(Polski) Ekspertologia sądowa - przeprowadzanie dowodu z op(...) (Polski) Ekspertologia sądowa - przeprowadzanie dowodu z opinii biegłych - wykład - dr Sylwia Ławrentjew

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Ekspertologia sądowa – przeprowadzanie dowodu z opinii biegłych na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6a9G1UMaAXU6NakGJGjnN74un-3SA16jCrsLfzWLH3w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2d2cbbc9-daf3-4657-b3bb-b5e9cfb0be50&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

 

(Polski) Prawo administracyjne – część szczególna - wy(...) (Polski) Prawo administracyjne – część szczególna - wykład - prof. dr hab. Lidia Zacharko
(Polski) Historia administracji - wykład - dr Andrzej Drogo(...) (Polski) Historia administracji - wykład - dr Andrzej Drogoń

(Polski) Zapraszamy na wykład z przedmiotu Historia administracji na platformie MS Teams

Kod do zespołu:

ehpdjgt

(Polski) Stosunki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi - w(...) (Polski) Stosunki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi - wykład - dr hab. Helena Szewczyk

(Polski) Zapraszamy na wykład z przedmiotu Stosunki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amU-YIQ-Nsa7jViabbbDIV6BBqS8Hz8Y1G9Mx3jNJRaI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a93f3ca2-142c-488a-ad5b-416a352bb04f&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Polityka społeczna i ubezpieczenia społeczne - wy(...) (Polski) Polityka społeczna i ubezpieczenia społeczne - wykład - dr hab. Helena Szewczyk
(Polski) Podstawy organizacji zarządzania - wykład - dr An(...) (Polski) Podstawy organizacji zarządzania - wykład - dr Anna Lichosik
(Polski) Dzieje prawa i procesu karnego - dr Tomasz Szczygie(...) (Polski) Dzieje prawa i procesu karnego - dr Tomasz Szczygieł
(Polski) Kontrola przestrzegania prawa Unii Europejskiej - w(...) (Polski) Kontrola przestrzegania prawa Unii Europejskiej - wykłady - prof. dr hab. Jacek Barcik
(Polski) Podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego - wykła(...) (Polski) Podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego - wykład - dr Michał Barański

Sorry, this entry is only available in Polish.

return to top