Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Faculty of Law and Administration
Logo European City of Science 2024

(Polski) Prawo niestacjonarne

(Polski) Prawo międzynarodowe publiczne - dr Ilona Topa (Polski) Prawo międzynarodowe publiczne - dr Ilona Topa

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Prawo międzynarodowe publiczne dla studentów grupy piątkowej II roku na platformie MS Teams.

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aQB6yFmN4NgZJHyucB9RFY2I9WW9UGtG_q6ZtOj_IfVU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=bb8956ca-c6a7-4aec-abe4-7556fc4bd15a&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Kod:

j4hxlt2

(Polski) Prawo handlowe - wykład - dr Wojciech Wyrzykowski (Polski) Prawo handlowe - wykład - dr Wojciech Wyrzykowski

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Prawo handlowe dla studentów grupy piątkowej III roku na platformie MS Teams.

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad63D-VLR0IZ8FzMkeeWFl1R-3jO5Sc4rnnIbEsEZh1E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=160e2edb-cc33-4b13-a629-ae421abcbb68&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Dzieje polskiego procesu cywilnego na tle porównaw(...) (Polski) Dzieje polskiego procesu cywilnego na tle porównawczym - wykład monograficzny - dr hab. Anna Stawarska-Rippel, prof. UŚ

(Polski) Zapraszamy na wykłady monograficzne z przedmiotu Dzieje polskiego procesu cywilnego na tle porównawczym dla studentów IV roku na platformie MS Teams.

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a96c5e1eed25042f38e9cbe17186ddef2%40thread.tacv2/conversations?groupId=1c665350-c2d1-4daf-b511-22d7214fe241&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Trzy transformacje prawa sądowego w Polsce w XX wi(...) (Polski) Trzy transformacje prawa sądowego w Polsce w XX wieku - wykład monograficzny - dr hab. Anna Stawarska-Rippel, prof. UŚ

(Polski) Zapraszamy na wykłady monograficzne z przedmiotu Trzy transformacje prawa sądowego w Polsce w XX wieku dla studentów V roku na platformie MS Teams.

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac61792a5b53e4763afcd3c92ee546006%40thread.tacv2/conversations?groupId=d0c4e67b-e20b-41a1-8302-5cd26d3925c4&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Historia prawa - wykład - dr hab. Anna Stawarska-R(...) (Polski) Historia prawa - wykład - dr hab. Anna Stawarska-Rippel, prof. UŚ

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Historia prawa dla studentów I roku grupy sobotnio-niedzielnej na platformie MS Teams.

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a03c02452a443479faad850f5d1b2e976%40thread.tacv2/conversations?groupId=571118f0-5789-454a-a96a-ca560f568f65&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Ustrój organów ochrony prawnej - wykład - dr Kat(...) (Polski) Ustrój organów ochrony prawnej - wykład - dr Katarzyna Sychta

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Ustrój organów ochrony prawnej dla studentów I roku grupy sobotnio-niedzielnej na platformie MS Teams.

Kod do zajęć:

3wutnnt

(Polski) Prawo handlowe - wykład - dr Ewa Zielińska (Polski) Prawo handlowe - wykład - dr Ewa Zielińska

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Prawo handlowe dla studentów III roku grupy sobotnio-niedzielnej  na platformie MS Teams.

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amTSZFNLigB-Rxs3TBJKNwoVhL34F5CHsVRkXL7jE9Kg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=22a20d24-bdf6-4652-91d7-bb7a5dc0ba17&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Prawo cywilne - rodzinne i spadkowe - wykład - pro(...) (Polski) Prawo cywilne - rodzinne i spadkowe - wykład - prof. dr hab. Jacek Górecki

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Prawo cywilne – rodzinne i spadkowe dla studentów grupy piątkowej III roku na platformie MS Teams.

Kod do zajęć:

1bby5f3

(Polski) Prawo cywilne - zobowiązania - cz. II - wykład - (...) (Polski) Prawo cywilne - zobowiązania - cz. II - wykład - prof. dr hab. Bernadetta Fuchs

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Prawo cywilne – zobowiązania – cz. II dla studentów II roku na platformie MS Teams.

Kod do zajęć:

psglsvw

(Polski) Międzynarodowe prawo handlowe - wykład monografic(...) (Polski) Międzynarodowe prawo handlowe - wykład monograficzny - prof. dr hab. Bernadetta Fuchs

(Polski) Zapraszamy na wykłady monograficzne z przedmiotu Międzynarodowe prawo handlowe dla studentów V roku na platformie MS Teams.

Kod do zajęć:

aj295kp

(Polski) Prawo cywilne - część ogólna - dr hab. Jacek Zr(...) (Polski) Prawo cywilne - część ogólna - dr hab. Jacek Zrałek

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Prawo cywilne – część ogólna dla studentów I roku (grupa sobotnio-niedzielna) na platformie MS Teams.

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3amrr9Z40ZnNBKojHz5k0tCGl7Fm0VgYSWRcP4FpQPtBs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a4855ffd-6f9f-406e-91f2-d01fd641dcfc&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Publiczne prawo gospodarcze - wykład - dr Anna Ho(...) (Polski) Publiczne prawo gospodarcze - wykład - dr Anna Hołda-Wydrzyńska

(Polski) Zapraszamy na wykłady z Publicznego prawa gospodarczego dla grupy piątkowej III roku na platformie MS Teams.

Zajęcia rozpoczynają się 29 kwietnia 2022 r.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8JYEgCSSeXmLmjli-p2s6h24SNpvZc3_khi6VwXS-mE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d9c1a9bd-86d9-4360-b9a5-72dcdf990537&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Prawo pracy - wykład - dr Błażej Mądrzycki (Polski) Prawo pracy - wykład - dr Błażej Mądrzycki
(Polski) Ochrona własności intelektualnej - wykład - dr (...) (Polski) Ochrona własności intelektualnej - wykład - dr Łukasz Maryniak
(Polski) Prawo konstytucyjne - wykład - dr hab. Anna Chorą(...) (Polski) Prawo konstytucyjne - wykład - dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

(Polski) Zapraszamy na wykłady z Prawa konstytucyjnego w semestrze letnim 2021/2022 dla II roku grupy piątkowej  na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anaawNOEETVHQObu6vqgVwz9mJ8Jy6DNBH3KpcCpCBLU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cf63333c-58ef-4dfd-b218-8e60d6bc4d11&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Nazwa zespołu: Wykład prawo konstytucyjne niestacj. prawo grupa piątkowa.

(Polski) Argumentacja prawnicza w dyskursie praktycznym - wy(...) (Polski) Argumentacja prawnicza w dyskursie praktycznym - wykład monograficzny - dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ

(Polski) Zapraszamy na wykłady monograficzne z przedmiotu Argumentacja prawnicza w dyskursie praktycznym dla IV roku na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0I73hfjXoHG3QKAg17ovAjOYAGJ4VNRM7p-T4i7Mfvs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6199b4a0-a82d-4e23-b59f-6a3253633ecb&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Prawo a wartości - wykład monograficzny - dr hab.(...) (Polski) Prawo a wartości - wykład monograficzny - dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ
(Polski) Etyka zawodów prawniczych - wykład - dr hab. Sła(...) (Polski) Etyka zawodów prawniczych - wykład - dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ
(Polski) Teoria i filozofia prawa - wykład - dr hab. Sławo(...) (Polski) Teoria i filozofia prawa - wykład - dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ
(Polski) Prawo pracy - wykład - dr Michał Barański (Polski) Prawo pracy - wykład - dr Michał Barański
(Polski) Sądownictwo polubowne - wykład monograficzny - pr(...) (Polski) Sądownictwo polubowne - wykład monograficzny - prof. dr hab. Wojciech Popiołek

(Polski) Zapraszamy na wykłady monograficzne z przedmiotu Sądownictwo polubowne dla III roku na platformie MS Teams.

Kod do zespołu:

oaiin02

(Polski) Prawo ochrony środowiska - wykład - dr Ewa Radecka (Polski) Prawo ochrony środowiska - wykład - dr Ewa Radecka

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Prawo ochrony środowiska dla IV roku na platformie MS Teams.

Kod do zespołu:

grupa piątkowa: 33zddyk

grupa sobotnio-niedzielna: 9my10yo

(Polski) Seminarium - Prawo karne i kryminologia - dr hab. O(...) (Polski) Seminarium - Prawo karne i kryminologia - dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ
(Polski) Prawo karne wobec współczesnych problemów etyczn(...) (Polski) Prawo karne wobec współczesnych problemów etycznych - dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ
(Polski) Prawo cywilne - rzeczowe - wykład - dr hab. W Klyt(...) (Polski) Prawo cywilne - rzeczowe - wykład - dr hab. W Klyta, prof. UŚ

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Prawo cywilne – rzeczowe dla niestacjonarnego Prawa na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aLiArqZFOJL6d4DFfg41MQ_wOxcHMbw-s0GiGOhvwl4w1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b0d5c7b9-ae7e-4838-9098-f7bf10552b7f&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

 

(Polski) Postępowanie cywilne - wykład - dr Ireneusz Wolwi(...) (Polski) Postępowanie cywilne - wykład - dr Ireneusz Wolwiak

(Polski) Zapraszamy na wykład z przedmiotu Postępowanie cywilne dla niestacjonarnego Prawa na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3az5vFcIy1vrUQgm8bE4q3JdkCP2tHF19-ZAxJo5TU0-M1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=752f2fe1-1ebe-40ed-80a2-5f734fb66f7c&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Kod zespołu:
g6271n5

(Polski) Nauka o polityce - wykład - prof. dr hab. Anna Ła(...) (Polski) Nauka o polityce - wykład - prof. dr hab. Anna Łabno

(Polski) Zapraszamy na wykład z Nauki o polityce na platformie MS Teams.

Kod do zespołu:

78wa248

(Polski) Seminarium - prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca (Polski) Seminarium - prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

(Polski) Zapraszamy na seminarium Postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne dla niestacjonarnego Prawa na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4c9e79eca9b245a0a729527842fa151a%40thread.tacv2/conversations?groupId=4b139512-4dea-4c55-9e87-693bf5ad13f5&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

 

(Polski) Prawo rodzinne. Prawo prywatne międzynarodowe - se(...) (Polski) Prawo rodzinne. Prawo prywatne międzynarodowe - seminarium - dr hab. Paulina Twardoch, prof. UŚ

(Polski) Zapraszamy na seminarium Prawo rodzinne. Prawo prywatne międzynarodowe dla V roku niestacjonarnego Prawa na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa14e591b5d21496da669569270be5567%40thread.tacv2/conversations?groupId=71425ced-63b0-4c77-9c07-7306a12d90f3&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

 

(Polski) Proces karny - seminarium magisterskie V rok - prof(...) (Polski) Proces karny - seminarium magisterskie V rok - prof. dr hab. Radosław Koper
(Polski) Postępowanie karne - wykład - prof. dr hab. Kazim(...) (Polski) Postępowanie karne - wykład - prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek
(Polski) Kryminalistyka a ochrona środowiska - warsztat - d(...) (Polski) Kryminalistyka a ochrona środowiska - warsztat - dr Sylwia Ławrentjew

(Polski) Zapraszamy na warsztat z przedmiotu Kryminalistyka a ochrona środowiska na platformie MS Teams.

Link do zespołu dla grupy piątkowej:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aE1XvMmj21w3cEIyghfivV48IFIgjRwcldAwNHXQWR001%40thread.tacv2/conversations?groupId=537f61c2-19f6-4a2a-96e5-844230775371&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Terminologia łacińska dla prawników - wykład - (...) (Polski) Terminologia łacińska dla prawników - wykład - dr Grzegorz Nancka

(Polski) Zapraszamy na wykład z przedmiotu Terminologia łacińska dla prawników na platformie MS Teams.

 

Nazwa grupy: WPiA/Prawo/ Terminologia łacińska dla prawników – grupa 1

Kod do grupy: 3u316tl

 

Nazwa grupy: WPiA/Prawo/Terminologia łacińska dla prawników – grupa 2

Kod do grupy: q4i1iif

 

(Polski) Prawo i proces karny skarbowy - wykład - dr hab. J(...) (Polski) Prawo i proces karny skarbowy - wykład - dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ
(Polski) Wielkie mowy sądowe - wykład - dr hab. Sławomir (...) (Polski) Wielkie mowy sądowe - wykład - dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ
(Polski) Reguły intertemporalne w cywilistyce i karnistyce (...) (Polski) Reguły intertemporalne w cywilistyce i karnistyce - wykład - dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ

(Polski) Zapraszamy na wykład z przedmiotu Reguły intertemporalne w cywilistyce i karnistyce na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aV74aXhZDwaOW-VY0SwR-eI0MwBx2Y_t9zsn2txgew4Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cfae4e6c-2872-43b4-b99c-ad7cef2123fa&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Wstęp do prawoznawstwa - wykład - dr hab. Sławom(...) (Polski) Wstęp do prawoznawstwa - wykład - dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ
(Polski) Prawo konstytucyjne - wykład - prof. dr hab. Anna (...) (Polski) Prawo konstytucyjne - wykład - prof. dr hab. Anna Łabno

(Polski) Zapraszamy na wykład z Prawa konstytucyjnego na platformie MS Teams.

Kod do zespołu:

xbdbhgl

(Polski) Mediacja w postępowaniu karnym i cywilnym - dr Dom(...) (Polski) Mediacja w postępowaniu karnym i cywilnym - dr Dominika Bek
(Polski) Prawo samorządu terytorialnego - wykład - dr hab.(...) (Polski) Prawo samorządu terytorialnego - wykład - dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ
(Polski) Prawo Unii Europejskiej - wykłady - prof. dr hab. (...) (Polski) Prawo Unii Europejskiej - wykłady - prof. dr hab. Jacek Barcik
(Polski) Kryminalistyka - wykład - dr Joanna Koczur (Polski) Kryminalistyka - wykład - dr Joanna Koczur
(Polski) Prawo administracyjne - wykład - prof. dr hab. And(...) (Polski) Prawo administracyjne - wykład - prof. dr hab. Andrzej Matan

(Polski) Zapraszamy na wykład z prawa administracyjnego (II rok, grupa sobotnio-niedzielna) na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acYVS4noCB9eh918AOqIOK53fZ5HN1pwMExgGG8TM5ZM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c4afce62-8bda-4ea7-9364-ca442be4faf0&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Postępowanie sądowo - administracyjne - wykład -(...) (Polski) Postępowanie sądowo - administracyjne - wykład - prof. dr hab. Andrzej Matan

(Polski) Zapraszamy na wykład z prawa sądowo administracyjnego (III rok, grupa piątkowa) na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aEkRpaui0Q_PU_bfMd9qBknkdm5CVcOvMNx4Remvl-_w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=705a9256-c723-46bb-83b6-dfb7caa4e792&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Prawo cywilne - zobowiązania - wykład -dr hab. An(...) (Polski) Prawo cywilne - zobowiązania - wykład -dr hab. Anna De Abgaro Zachariasiewicz, prof. UŚ

(Polski) Zapraszamy na wykład z prawa cywilnego ( II rok, grupa piątkowa) na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aA_AXGsDZ31mHEiCXu-AvhP8i9xvSBdn8Pi1Snh4btlk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7b6c7012-6953-43a8-95bd-9ae8e78c1e7d&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Kod do zespołu: qn0q7g2

 

(Polski) Prawo karne wobec dziecka jako sprawy i ofiary - wy(...) (Polski) Prawo karne wobec dziecka jako sprawy i ofiary - wykład - prof. dr hab. Olga Sitarz

(Polski) Zapraszamy na wykłady z przedmiotu Prawo karne wobec dziecka jako sprawcy i jako ofiary na platformie MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-spl4nqUgKmxG7ZDpYn0-Cd9J2cikCZg6Q6G4IbM0ls1%40thread.tacv2/conversations?groupId=66465329-10f4-4981-9987-7457c8ec95c9&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

(Polski) Prawo wykroczeń - wykład - prof. dr hab. Olga Sit(...) (Polski) Prawo wykroczeń - wykład - prof. dr hab. Olga Sitarz

Sorry, this entry is only available in Polish.

return to top