Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacje ogólne

Na stronie tej znajdą Państwo informacje o możliwościach uczestnictwa w Programie Unii Europejskiej ERASMUS realizowanym przez Wydział Prawa i Administracji UŚ. Z możliwości  tych korzystać mogą zarówno Pracownicy i Studenci Wydziału, jak i Pracownicy oraz Studenci uczelni partnerskich, z którymi Wydział Prawa i Administracji UŚ zawarł umowy bilateralne dotyczące współpracy w ramach Programu Erasmus.

Studenci mogą brać udział w Programie Erasmus Plus zarówno w celu realizacji części  studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej, jak i w celu odbycia praktyki w wybranej instytucji lub kancelarii prawnej znajdującej się na terenie kraju uczestniczącego w Programie Erasmus.

Wydział Prawa i Administracji UŚ od kilku lat aktywnie uczestniczy w realizacji Programu Erasmus  pomagając swoim Pracownikom i Studentom w organizacji wyjazdu na studia, praktykę  lub w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na zagranicznej uczelni partnerskiej.

Od kilku lat studia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ cieszą się także coraz większą popularnością wśród studentów zagranicznych.  Wydział proponuje im przede wszystkim ciekawą i zróżnicowaną tematycznie ofertę zajęć prowadzonych w języku angielskim, a także możliwość studiowania w dynamicznie rozwijającym się i jednym z największych miast Polski, będącym dodatkowo doskonałym europejskim węzłem komunikacyjnym.

W ramach Programu Erasmus Wydział Prawa i Administracji UŚ ma aktualnie zawartych ponad siedemdziesiąt umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi z państw Unii Europejskiej – m.in. z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Czech i Słowacji, a także z wieloma uczelniami z Turcji.

Strona główna Programu Erasmus: https://erasmusplus.org.pl/

Wszelkich informacji i pomocy w kwestii rekrutacji realizacji Programu Erasmus na Wydziale Prawa i Administracji UŚ , możliwości uczestnictwa w tym Programie, poszerzania współpracy itp. udzielają:

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus

dr Dominika Iwan-Sojka
tel. 032 359 20 12; pok.1.11 Bankowa 11 b
erasmus.wpia@us.edu.pl

mgr Ewa Niedurny
ewa.niedurny@us.edu.pl

tel. 032 359 20 65; pok. 1.26 Bankowa 11 B Dziekanat Prawo Stacjonarne

return to top