Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

28 maja 2012 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umów o współpracę pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, a dwoma katowickimi liceami: III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. St. Maczka . Wydarzenia miało miejsce w Auli Kazimierza Lepszego w gmachu Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego i wzięli w nim udział: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber oraz  Katarzyna Ziemiec (Dyrektor IV LO im. Gen. St. Maczka) i dr Ewa Chorąży (Dyrektor III LO im A. Mickiewicza).

Celem tego wyjątkowego projektu było wielowymiarowe wsparcie ze strony Uniwersytetu dla uczniów wybranych Liceów poprzez ścisłą współpracę pracowników naukowych UŚ z kadrą dydaktyczną szkół. Wybrani pracownicy naukowo-dydaktyczni  w kooperacji z nauczycielami szkolnymi z poszczególnych przedmiotów prowadzili zajęcia dla uczniów lub zapraszali uczniów na zajęcia odbywające się na Uniwersytecie.

Pieczę na całością Projektu pełniła Pełnomocnik Rektora ds. Szkół Ponadgimnazjalnych prof. dr hab. Ewa Jaskóła. Natomiast z ramienia każdego Wydziału zostali wyznaczeni koordynatorzy, którzy ściśle współpracowali już w fazie powstawania Projektu. Z ramienia Wydziału Prawa i Administracji UŚ  Koordynatorkami były: dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak, prof.UŚ oraz mgr Magdalena Stryja.

Inicjatywa stanowiła przyczynek do rozwinięcia współpracy z innymi liceami ogólnokształcącymi przede wszystkim z województwa śląskiego ale także województw ościennych w ramach umów bilateralnych z Wydziałem Prawa i Administracji UŚ.

return to top