Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Propedeutyka administracji

Propedeutyka przedsiębiorczości

Uniwersytet Najlepszych

„Uniwersytet Najlepszych” to bezpłatny dla uczestników program edukacyjny, którego organizatorami jest Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z Miastem Katowice oraz Miastem Sosnowiec. Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzięki niemu pokazujemy w szkołach bogatą ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcamy do podjęcia studiów w stolicy województwa śląskiego. Głównym założeniem programu jest wsparcie w rozwoju uczniów utalentowanych, którzy nie mają tak dobrych warunków do rozwoju ze względu na trudną sytuację, niezależnie od jej źródła. Uniwersytet pragnie zwiększać szanse osób, które mierzą się z trudnościami, a jednocześnie posiadają predyspozycje naukowe, bądź artystyczne, tym samym wyrównując szanse i pomagając uczniom w odkryciu ich potencjału. „Uniwersytet Najlepszych” wspiera uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w rozwoju ich aktywności poznawczej oraz pobudza ich innowacyjność oraz kreatywność.

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa ze względu na to, że po raz pierwszy udało nam się wypromować formy wspólne (wykłady, warsztaty, spotkania) dedykowane dla szerokiego grona uczniów i nauczycieli, a przede wszystkim z tutoringiem dotrzeć do uczniów, którzy charakteryzują się wysokim potencjałem, ale mierzą się z trudnościami życiowymi. Dzięki współpracy z wszystkimi wydziałami, z tego typu zajęć mogli skorzystać uczniowie zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, a w niektórych przypadkach także w przedszkolach. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego aktywnie wsparł projekt przygotowując serię wykładów i warsztatów skierowanych do szkół.

W ramach dotacji z Urzędu Miasta Katowice dodatkowo, poza wykładami i warsztatami, 10 uczniów skorzystało z tutoringu naukowego i rozwojowego poszerzając swoją wiedzę i umiejętności w wybranych zakresach. Tutorami byli naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami i prezentacjami przygotowanymi przez pracowników naukowych Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicacj w ramach projektu „Uniwersytet Najlepszych” specjalnie dla uczniów katowickich liceów. Materiały te są multimedialnym wprowadzeniem do tematyki poszczególnych gałęzi prawa, przybliżającym najważniejsze zagadnienia.

return to top