Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Teologiczny

Harmonogram letniej sesji roku akademickiego 2019/2020

25.05.2020 - 14:46 aktualizacja 03.06.2020 - 21:02
Redakcja: maciejbasiuk

8 czerwca

 

9.00 – egzamin rok I nauk o rodzinie II stopnia –  Psychoprofilaktyka (dr A. Kłos-Skrzypczak)

10.00 – zaliczenie rok I teologia stacjonarna (pastoralna) – Muzyka 1 (ks. dr B. Zygmunt)

 

9 czerwca

 

9.00 – egzamin rok II teologia stacjonarna (pastoralna) – Język łaciński (mgr K. Rzepecka Kloc)

9.00 – egzamin rok IV teologia stacjonarna  – Teologia biblijna (ks. dr D. Ledwoń)

9.00-11.00 – egzamin rok III teologia stacjonarna – Teologia moralna (ks. dr W. Surmiak)

10.00 – zaliczenie rok III teologia stacjonarna (pastoralna) – Muzyka 3 (ks. dr B. Zygmunt)

10.30 – egzamin rok I nauk o rodzinie I stopnia –  Socjologia rodziny (dr A. Kłos-Skrzypczak)

11.00 – egzamin rok II teologia stacjonarna (nauczycielska) – Język łaciński (mgr K. Rzepecka Kloc)

 

10 czerwca

 

8.45 – egzamin rok III teologia stacjonarna – Stary Testament – Prorocy (ks. dr M. Basiuk)

10.00 – zaliczenie rok IV teologia stacjonarna (pastoralna) – Muzyka 4 (ks. dr B. Zygmunt)

10.00 – zaliczenie rok I nauk o rodzinie I stopnia –  Psychologia rozwoju (dr M. Kornaszewska-Polak)

10.00 – zaliczenie rok II nauk o rodzinie I stopnia –  Chrześcijańska wizja moralności (ks. dr T. Gwoździewicz)

 

11 czerwca

 

10.00 – zaliczenie rok V teologia stacjonarna (pastoralna) – Muzyka 5 (ks. dr B. Zygmunt)

 

12 czerwca

 

zaliczenie rok III teologia stacjonarna – Proseminarium (ks. dr hab. D. Bednarski)

zaliczenie rok I teologia stacjonarna – Wstęp do teologii (ks. prof. dr hab. J. Słomka)

zaliczenie rok II nauk o rodzinie I stopnia –  Pedagogika resocjalizacyjna (ćwiczenia) (dr L. Szymczyk)

10.00 – zaliczenie rok II teologia stacjonarna – Religiologia (ks. prof. dr hab. J. Górski)

10.00 – egzamin rok I nauk o rodzinie II stopnia –  Prawne aspekty systemu opiekuńczo-wychowawczego w Polsce (ks. dr R. Dappa)

11.00 – egzamin rok I nauk o rodzinie I stopnia –  Pedagogika Rodziny (dr M. Kozubek)

 

13 czerwca

 

9.00 – egzamin rok III teologia niestacjonarna – Teologia dogmatyczna – Bóg Jezusa Chrystusa, (ks. prof. dr hab. J. Słomka)

12.00 – egzamin rok II teologia niestacjonarna – Filozofia – człowiek i przyroda (dr hab. M. Wójtowicz, prof. UŚ)

 

15 czerwca

 

zaliczenie rok II teologia stacjonarna – Pedagogika ogólna (dr M. Kozubek)

zaliczenie rok II nauk o rodzinie I stopnia –  Dydaktyka szczegółowa (dr L. Szymczyk)

9.00 – egzamin rok III teologia stacjonarna – Teologia dogmatyczna – Bóg Jezusa Chrystusa (ks. prof. dr hab. J. Słomka)

10.00 – zaliczenie rok II nauk o rodzinie I stopnia –  Polityka społeczna (ks. dr hab. A. Wuwer, prof. UŚ)

 

16 czerwca

 

egzamin rok III teologia stacjonarna – Nowy Testament – Pisma Janowe (ks. dr Dawid Ledwoń)

egzamin rok V teologia stacjonarna – Katolicka nauka społeczna (ks. dr hab. A. Wuwer, prof. UŚ)

9.00 – egzamin rok I teologia stacjonarna (grupa 1) – Filozofia nowożytna i współczesna (dr hab. M. Wójtowicz, prof. UŚ)

9.00 – egzamin rok IV teologia stacjonarna  – Teologia moralna życia osobistego (dr A. Kłos-Skrzypczak)

 

17 czerwca

 

10.00 – zaliczenie rok I nauk o rodzinie I stopnia –  Psychologia osobowości (dr M. Kornaszewska-Polak)

14.00 – egzamin rok II teologii –  Język niemiecki (mgr M. Tatara)

 

18 czerwca

 

zaliczenie rok III nauk o rodzinie I stopnia –  Deficyty rozwojowe u dzieci (dr hab. K. Borzucka-Sitkiewicz)

 

19 czerwca

 

egzamin rok IV teologia niestacjonarna  – Teologia moralna życia osobistego (dr A. Kłos – Skrzypczak)

zaliczenie rok II nauk o rodzinie I stopnia –  Pedagogika resocjalizacyjna (wykłady) (dr L. Szymczyk)

16.00 – zaliczenie rok II teologia niestacjonarna  – Język angielski (mgr K. Gronowska)

20.00 – egzamin rok II teologia niestacjonarna  – Filozofia Boga (dr hab. M. Wójtowicz)

 

 

20 czerwca

 

egzamin rok III teologia niestacjonarna – Nowy Testament – Pisma Janowe (ks. dr D. Ledwoń)

egzamin rok IV teologia niestacjonarna  – Teologia dogmatyczna człowiek w Chrystusie (ks. dr hab. J. Kempa, prof. UŚ)

 

22 czerwca

 

egzamin rok III teologia stacjonarna (grupa 1) – Teologia Fundamentalna – eklezjologia (ks. dr hab. S. Zieliński)

 

23 czerwca

 

egzamin rok III teologia stacjonarna (grupa 2) – Teologia Fundamentalna – eklezjologia (ks. dr hab. S. Zieliński)

 

25 czerwca

 

zaliczenie rok II teologia stacjonarna – Archeologia (ks dr D. Ledwoń)

9.00 – egzamin rok I teologia stacjonarna (grupa 2) – Filozofia nowożytna i współczesna (dr hab. M. Wójtowicz, prof. UŚ)

10.00 – egzamin (lub 30.06. – do wyboru studenta) rok III teologia stacjonarna – Nowy Testament – Synoptycy i Dzieje (ks. prof. dr hab. A. Malina)

 

26 czerwca

 

egzamin rok IV teologia niestacjonarna  – Prawo kanoniczne (ks. dr hab. A. Pastwa)

9.00-11.00  – zaliczenie (lub 29.06. – do wyboru studenta) wykład monograficzny dla studentów teologii– Zmartwychwstanie Jezusa – historia i teologia (ks. prof. dr hab. A. Malina)

10.00 – egzamin rok I nauk o rodzinie I stopnia –  Wprowadzenie do prawa cywilnego (ks. dr R. Dappa)

11.00 – egzamin rok II teologii oraz nauk o rodzinie I stopnia –  Język angielski (mgr M. Wronka)

16.00 – egzamin (lub 27.06. – do wyboru studenta) rok III teologia niestacjonarna – Nowy Testament – Synoptycy i Dzieje (ks. prof. dr hab. A. Malina)

16.00 – egzamin rok I teologia niestacjonarna (grupa 1) – Filozofia nowożytna i współczesna (dr hab. M. Wójtowicz, prof. UŚ)

 

27 czerwca

 

9.00 – egzamin rok I teologia niestacjonarna (grupa 2) – Filozofia nowożytna i współczesna (dr hab. M. Wójtowicz, prof. UŚ)

14.00 – egzamin (lub 26.06. – do wyboru studenta) rok III teologia niestacjonarna – Nowy Testament – Synoptycy i Dzieje (ks. prof. dr hab. A. Malina)

 

29 czerwca

 

9.00-11.00  – zaliczenie (lub 26.06. – do wyboru studenta) wykład monograficzny dla studentów teologii– Zmartwychwstanie Jezusa – historia i teologia (ks. prof. dr hab. A. Malina)

10.00 – egzamin rok I nauk o rodzinie I stopnia –  Pismo Święte o rodzinie (ks. dr M. Basiuk)

 

30 czerwca

 

egzamin rok III teologia niestacjonarna  – Teologia Fundamentalna – eklezjologia (ks. dr hab. S. Zieliński)

10.00 – egzamin (lub 25.06. – do wyboru studenta) rok III teologia stacjonarna – Nowy Testament – Synoptycy i Dzieje (ks. prof. dr hab. A. Malina)

 

return to top