Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Klauzule RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Dydaktyka

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

pobierz plik

img

Współpraca z biznesem

Klauzula informacyjna RODO dla reprezentantów, pracowników i współpracowników kontrahentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dokument

Klauzula informacyjna RODO dla reprezentantów, pracowników i współpracowników konsorcjantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu

dokument

 

img
return to top