Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Teologiczny

Wykłady otwarte

Tematy wykładów otwartych Tematy wykładów otwartych

Tematy wykładów otwartych dla Szkół Średnich

proponowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

w roku akademickim 2019/2020

 

*****

dr hab. Marek Wójtowicz

Dowody na istnienie Boga. Z możliwością dyskusji filozoficzno-teologicznej

 

*****

Ks. dr Maciej Basiuk

1. Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka

2. Potop biblijny a mit o Gilgameszu

3. Kobiety w Biblii (zarys problematyki)

4. Kim był prorok?

5. Wprowadzenie do języków biblijnych

6. Wykład oparty o tematykę zaproponowaną przez szkołę

 

*****

ks. dr Damian Bednarski

1. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński – pasterz polskiego Kościoła w godzinie próby

2. Czerwone karty Kościoła. O męczennikach za wiarę – znienawidzeni przez świat, przy Bogu wyrwali do końca

3. Miłosierdziem odpowiedział na nienawiść. Opowieść o śląskim męczenniku Słudze Bożym ks. Janie Masze

 

*****

dr Monika Gwóźdź

1. Ile razy w Kościele katolickim można się żenić i za mąż wychodzić? – czyli prawo kanoniczne w akcji

2. Naturalne metody planowania rodziny – Brawo Ty!

 

*****

ks. dr Bartłomiej Kuźnik

1. Czea sił do teo szyskieo! – warsztaty z poprawnej artykulacji, publicznego czytania tekstu i mowy ciała

2. W krainie pięknych słów – o języku religijnym wokół tomiku poezji Więzi krwiste

3. Symbol opuszczony – czyli od Zawodzia do Realu Madryt. O obecności symboliki religijnej w przestrzeni publicznej/La présence du religieux dans l’espace public – les relations entre chrétiens et athées (wykład możliwy także w jęz. francuskim na poziomach A1-B2)

4. Wiara, pasja, sztuka – katedry Francji/La foi, la passion, l’art – les cathédrales de France (wykład możliwy także w jęz. francuskim na poziomach A1-B2)

 

*****

ks. dr Dawid Ledwoń

Ziemia Pana – Bóg, czasy, ludzie i wydarzenia­

 

*****

Ks. dr Krzysztof Matuszewski

1. Rozum, emocje, wiara – o psychologii i jej związkach z religią

2. Bóg w mózgu – o psychologicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowaniach życia duchowego

 

*****

Ks. dr Przemysław Sawa

1. Czy warto słuchać papieża Franciszka?

2. Czy w pluralistycznym społeczeństwie duchowość jest jeszcze potrzebna?

 

*****

Ks. dr Grzegorz Strzelczyk

Wykład oparty o tematykę zaproponowaną przez szkołę.

Ważne informacje Ważne informacje
  1. Wypełniony formularz (wersja “doc”, wersja “pdf”) zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: bartlomiej.kuznik@us.edu.pl co najmniej dwa tygodnie przed pierwszym preferowanym terminem.
  2. Dział promocji Wydziału po konsultacji z wykładowcą prowadzi dalszą korespondencję z głównym opiekunem uczniów.
  3. Wykład realizowany na Wydziale jest nieodpłatny. Wydział nie pokrywa kosztów podróży, ani ubezpieczenia uczestników.
  4. Wykład realizowany w Szkole zapraszającej jest również nieodpłatny. Transport wykładowcy do zainteresowanej Szkoły odbywa się według indywidualnych ustaleń.
  5. O pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Sugerowany czas trwania wykładu  – 1 x 90 min.; 2 x 45 min lub według ustaleń z prelegentem.
Formularze Formularze

Formularz zgłoszeniowy w wersji “doc”.

Formularz zgłoszeniowy w wersji “pdf”.

return to top