Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Teologiczny

Pomoc dla studentów WTL – Ambasador Dostępności

03.11.2021 - 21:33, aktualizacja 03.11.2021 - 21:41
Redakcja: Wojciech Kamczyk
Uniwersytet Śląski uruchomił program Student Buddy Support, w ramach którego studenci mają możliwość skorzystania z pomocy wydziałowego Ambasadora Dostępności – odpowiednio przeszkolonego studenta, pracującego pod superwizją interdyscyplinarnego zespołu pracowników UŚ.

Do głównych zadań Ambasadora Dostępności należy pomoc studentom we wszelkich problemach, a w szczególności:

  • potrzebującym wsparcia (w tym w kryzysie), mediacji w grupie rówieśniczej lub z pracownikiem Wydziału,
  • poszukującym specjalistycznego wsparcia na uczelni (psychologa, prawnika),
  • posiadającym specjalne potrzeby edukacyjne lub mającym trudności w odnalezieniu się na ścieżce edukacyjnej,
  • z zaburzeniami, chorobami przewlekłymi lub niepełnosprawnościami,
  • potrzebującym wsparcia w działaniach administracyjno-prawnych na uczelni (m.in. zapomogi, stypendia, ITS/IOS, skargi studenckie, odwołania).

Szczegółowe informacje o terminach dyżurów i zadaniach Ambasadora Dostępności Wydziału Teologicznego znajdują się na stronie: Ambasador dostępności | Wydział Teologiczny (us.edu.pl)

Zapraszamy do kontaktu: buddy.wtl@us.edu.pl

img
return to top