Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Teologiczny

Wykłady monograficzne – informacje o zapisach

17.05.2021 - 12:13, aktualizacja 18.05.2021 - 11:18
Redakcja: Wojciech Kamczyk

Dla Studentów: II-IV roku teologii (stacjonarne); I-II roku nauk o rodzinie (studia I stopnia); II roku nauk o rodzinie (studia II stopnia)

 

Zapisy na wykłady monograficzne w roku akademickim 2021/2022

Drodzy Studenci,
w dniach 24-31 maja br. zostanie uruchomiona I tura zapisów (tzw. tura sondażowa) na zgłoszone przez nauczycieli akademickich na rok akademicki 2021/2022 wykłady monograficzne.
Warunkiem uruchomienia monografu jest zapisanie się na wykład co najmniej 8 studentów. Po zakończeniu tury sondażowej zapisów zostanie podjęta decyzja, które spośród zgłoszonych wykładów zostaną uruchomione.
II tura zapisów (tzw. tura uzupełniająca) odbędzie się w dniach 7-12 czerwca br. i dotyczyć będzie wyboru nowego wykładu monograficznego przez studentów, którzy w turze sondażowej wybrali wykład, co do którego podjęto decyzję o jego nieuruchomieniu ze względu na małą liczbę zainteresowanych.
Jednocześnie przypominam, że studentów 3-5 roku teologii obowiązują w każdym semestrze dwa wykłady monograficzne, z kolei studentów 2-3 roku nauk o rodzinie (studia I stopnia) obowiązuje jeden wykład monograficzny w każdym semestrze zajęć, a studentów 1-2 roku nauk o rodzinie (studia II stopnia) po jednym wykładzie monograficznym w semestrze letnim (oczywiście zapisy na monografy dla potencjalnych studentów I roku studiów II stopnia odbędą się po zakończeniu rekrutacji i przyjęciu na studia).

Semestr zimowy
Czas Teologia NoR-I NoR-II Wykładowca Temat wykładu  Język
9.45-11.15
czwartek
T NoR-I X ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary Liturgie als Quelle und Höhepunkt der christlichen Gemeinde niemiecki
T NoR-I X ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik Teologia dzisiaj: (roz)mowa o Bogu i człowieku cz. I polski
T NoR-I X ks. dr hab. Sławomir Zieliński Hansa Künga wybrane aspekty teologii na III tysiąclecie chrześcijaństwa. Próba dialogu i oceny polski
T NoR-I X ks. dr hab. Henryk Olszar, prof. UŚ Świętość kobiety na przykładzie „Śląskiej Mistyczki” Siostry Marii Dulcissimy Hoffmann SMI polski
T NoR-I X ks. dr hab. Bogdan Biela, prof. UŚ Elementy terapii lęku i depresji. Perspektywa psychologii pastoralnej polski
11.30-13.00
czwartek
T NoR-I X dr Mariola Kozubek Le sfide dell’educazione nella famiglia ferita dalla pandemia włoski
T NoR-I X ks. dr hab. Sławomir Zieliński La Révélation chrétienne comme un mystère de parole et de silence de Dieu  francuski
T NoR-I X ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary Liturgia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego w myśli teologicznej Józefa Ratzingera polski
T NoR-I X ks. prof. dr hab. Jan Górski Teologia misji według Fratelli tutti polski
T NoR-I X ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ Idea braterstwa z perspektywy katolickiej nauki społecznej, czyli o tym, jak mit stał się faktem polski
Semestr letni
Czas Teologia NoR-I NoR-II Wykładowca Temat wykładu Język
9.45-11.15
czwartek
T NoR-I NoR-II ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary Katechese in der veränderten Zeit – Perspektiven für den Weg der Kirche heute niemiecki
T NoR-I NoR-II ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik Teologia dzisiaj: (roz)mowa o Bogu i człowieku cz. II polski
T NoR-I NoR-II ks. dr hab. Sławomir Zieliński Hans Küng wobec prawdy dogmatycznej o nieomylności Biskupa Rzymu. Próba dialogu i oceny polski
T NoR-I NoR-II ks. prof. dr hab. Józef Budniak Czy ekumenizm ma przyszłość? polski
T NoR-I NoR-II ks. dr hab. Bogdan Biela, prof. UŚ Elementy terapii miłości małżeńskiej polski
11.30-13.00
czwartek
T NoR-I NoR-II dr Monika Kornaszewska-Polak Gender, emotions and attachment styles. Individual differences in creating contemporary romantic relationships angielski
T NoR-I NoR-II ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary Sakramentalność małżeństwa w obliczu wyzwań współczesnego świata polski
T NoR-I NoR-II ks. prof. dr hab. Jan Słomka Papieża Franciszka teologia duchowości – Gaudete et exsultate polski
T NoR-I NoR-II ks. prof. dr hab. Jan Górski Dialog misyjny z islamem według papieża Franciszka polski
T NoR-I NoR-II ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ Opieka nad wdową, sierotą, przybyszem i emigrantem. Caritas christiana a filantropia od starożytności do dzisiaj polski

 

Kolorem czerwonym zaznaczono dla kogo przede wszystkim przeznaczony jest dany wykład.
Zapisy na wykłady monograficzne odbędą się przez platformę usos.

Z wyrazami szacunku
Ks. dr Wojciech Surmiak
prodziekan ds. kształcenia i studentów

return to top