Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Teologiczny

Szewczyk Leszek

11.11.2019 - 11:45, aktualizacja 07.02.2022 - 22:17
Redakcja: maciejbasiuk
Leszek Szewczyk

ks. prof. dr hab.

Leszek Szewczyk

e-mail: leszek.szewczyk@us.edu.pl

 

Funkcje pełnione na Wydziale:

 • dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych UŚ
 • kierownik studiów doktoranckich,
 • przewodniczący Komisji ds. studiów doktoranckich,
 • przewodniczący Doktoranckiej Komisji Stypendialnej,
 • członek redakcji „Studiów Pastoralnych”

 

Funkcje pełnione na Uniwersytecie:

 • przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych WTL do SENATU UŚ

 

Biogram:

Urodził się 04.IV.1965
IX 1985 – V 1991 – Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Praca magisterska z teologii pastoralnej pt. Sens cierpienia w wypowiedziach ludzi hospitalizowanych w wybranych szpitalach Diecezji Katowickiej. Studium teologiczno-pastoralne
X 1991 – V 1994 – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie: Studium pastoralne dla księży na kierunku Teologii Praktycznej zakończone licencjatem kanonicznym z teologii
X 1996 – VI 2000 – Studia doktoranckie z homiletyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca doktorska: Recepcja liturgicznego wymiaru homilii w przepowiadaniu kapłanów Archidiecezji Katowickiej w latach 1972 –1999, obrona 08.I.2001
X 1996 – VI 1998 – Studia podyplomowe w Studium Retoryki w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
X 1997 – VI 1999 – Studia podyplomowe w Studium logopedii korekcyjnej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom logopedy
1.X.2001 – 31.I.2017 – adiunkt w WTL UŚ
20.X.2009 – Stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych, w zakresie homiletyki na podstawie dorobku naukowego, rozprawy pt. Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009 oraz zdanego kolokwium. WTL UŚ w Katowicach
01.II.2017 – profesor UŚ
19.II.2019  –   wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk teologicznych
11.V.2020 – nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk teologicznych

Ważniejsze publikacje: Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne w świetle przepowiadania kapłanów archidiecezji katowickiej w latach 1972-1999, Katowice 2003; Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009; Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym, Katowice 2019

 

Nagrody:

Nagrody Rektora UŚ w Katowicach:

 • Nagroda zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą (1.X.2007)
 • Nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukowo-badawczą (1.X.2010)
 • Nagrodę zespołową II stopnia za działalność naukowo-badawczą (1.X.2014)

 

Granty:

 • Grant Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w  ramach programu „Mobilność kadry” (2018)

 

Bibliografia ResearchGate Google Scholar ORCID
return to top