Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej

W Biurze Organizacyjnym WTL można odebrać świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej i dyplomu licencjackiego (licencjat kanoniczny).

Przed odbiorem w/w dokumentów należy skontaktować się z sekretariatem studiów tel. 32-356-90-57 lub drogą elektroniczną: wtl@us.edu.pl, w celu ustalenia terminu dopełnienia wszystkich formalności (dot. osób, które nie dopełniły formalności).

           Kierownik Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralne

     ks. dr hab. Andrzej Pastwa

 

Uchwała nr 407/2019 z 25.06.2019 r. Senatu UŚ w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Załącznik nr 13

 


FORMULARZE:

Wzór podania o zatwierdzenie tytułu pracy licencjackiej

Wzór strony tytułowej licencjackiej – projekt drugiej strony

Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora

Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych

 


INFORMACJE ARCHIWALNE:

Plan zajęć, sem. zimowy 2020/21 (wersja z dn. 29.10.2020)

Plan zajęć, sem. letni 2020/21 (wersja z dn. 19.02.2021)

Tezy do egzaminu końcowego/licencjackiego w roku akad. 2020/2021 

Zarządzenie w sprawie organizacji egzaminu końcowego/licencjackiego na PSTP w roku akademickim 2020/2021 (wersja z dn. 24.05.2021)

Informacje o Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej w roku akademickim 2019/2020

Siatka Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej od roku akademickiego 2017/2018

Sylabusy Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej od roku akademickiego 2017/2018

Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Zajęcia dydaktyczne na Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej, w semestrze letnim w roku akad. 2020/2021, odbywają się w formie zdalnej, zgodnie z harmonogramem zajęć.

W związku z powyższym należy uaktywnić konto w usłudze Office365 (…@o365.us.edu.pl). W tym celu należy zalogować się do USOS-weba, w zakładce: „DLA WSZYSTKICH” wybrać „Konto Office365. Zarządzaj swoim kontem Office365” i uaktywnić swoje konto. Utworzenie osobistego konta Office365 wymaga posiadania zadeklarowanego w systemie USOS adresu e-mail.

return to top