Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej

Plan zajęć, sem. zimowy 2020/21 (wersja z dn. 29.10.2020)

Zajęcia dydaktyczne na Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej, w semestrze zimowym w roku akad. 2020/2021, odbywają się w formie zdalnej, zgodnie z harmonogramem zajęć.

W związku z powyższym należy uaktywnić konto w usłudze Office365 (…@o365.us.edu.pl). W tym celu należy zalogować się do USOS-weba, w zakładce: „DLA WSZYSTKICH” wybrać „Konto Office365. Zarządzaj swoim kontem Office365” i uaktywnić swoje konto. Utworzenie osobistego konta Office365 wymaga posiadania zadeklarowanego w systemie USOS adresu e-mail.

 


FORMULARZE:

Wzór podania o zatwierdzenie tytułu pracy licencjackiej
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej
Zgoda na wykorzystanie pracy licencjackiej dla celów naukowo-badawczych
Brak zgody na wykorzystanie pracy licencjackiej dla celów naukowo-badawczych
Podanie na studia podyplomowe
Klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych

 


INFORMACJE ARCHIWALNE:

Informacje o Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej w roku akademickim 2019/2020
Siatka Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej od roku akademickiego 2017/2018
Sylabusy Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej od roku akademickiego 2017/2018
Uchwała nr 407/2019 z 25.06.2019 r. Senatu UŚ w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Załącznik nr 13
Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

return to top