Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dawid Mariusz Zych

absolwent kierunku CHEMIA na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2015/2016

Aktywny uczestnik konferencji naukowych, grantów badawczych, w tym grantu badawczego „Diamentowy Grant” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego laureatem został za pracę: Binuklearne mono-bimetaliczne związki kompleksowe mostkowane pochodnymi pirenu – synteza i właściwości. Na swoim koncie ma również patent: Sposób otrzymywania 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynu nr: P.404279, który opracował razem ze Stanisławem Krompiecem i Iwoną Grudzką oraz dwa kolejne zgłoszenia patentowe. Jest dwukrotnym laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, dwukrotnym laureatem Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów oraz laureatem Stypendium Starosty Powiatu Tarnogórskiego dla najlepszych studentów. Absolwent otrzymał również wyróżnienie w konkursie „Studencki Nobel 2015″, organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej.

Jest laureatem w konkursach „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” organizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Złoty Medal Chemii 2014 organizowanego przez Państwową Akademie Nauk Instytut Chemii Fizycznej w Warszawie oraz firmę DuPont (wyróżnienie oraz nagroda finalistów). Dawid Zych jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Lauru. Podczas studiów należał do studenckich kół naukowych chemików „AQUA REGIA” i „OXYGEN”. Jego hobby to turystyka górska i krajoznawcza.

return to top