Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Stowarzyszenie Absolwentów UŚ

Stowarzyszenie Absolwentów UŚ powstało w 2008 roku z inicjatywy osób współpracujących z uczelnią i będących jej absolwentami. Jego celem jest integracja środowiska absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, promocja absolwentów na rynku pracy w kraju i za granicą, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu oraz promowanie osiągnięć uczelni i wspieranie jej działalności, a także innych organizacji działających w ramach lub na rzecz Uniwersytet Śląskiego.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego zachęca do włączenia się w realizację inicjatyw absolwenckich. Cele Stowarzyszenia wiążą się w sposób szczególny z umocnieniem pozycji absolwentów, działalnością w zakresie nauki i edukacji, popularyzacją dorobku naukowego Uczelni i absolwentów.


Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Członkiem organizacji mogą zostać osoby, które ukończyły studia na Uniwersytecie Śląskim (licencjackie, magisterskie, doktoranckie lub podyplomowe). Do Stowarzyszenia mogą należeć także absolwenci innych uczelni, jeśli w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji celów statutowych.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją pocztą tradycyjną na adres: ul. Opolska 15, 40-084 Katowice lub drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: stowarzyszenieabsolwentow@us.edu.pl.

Deklaracja członkowska – członek zwyczajny (składka członkowska w przypadku członka zwyczajnego wynosi 30 zł rocznie)

Deklaracja członkowska – członek wspierający (osoba fizyczna lub prawna, która udziela pomocy Stowarzyszeniu)

Deklaracja członkowska – członek zbiorowy (organizacje wydziałowe absolwentów działające formalnie lub nieformalnie lub inne organizacje absolwentów działające przy Uniwersytecie Śląskim)


Jak wesprzeć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego
ul. Opolska 15
40-084 Katowice

PKO BP 44 1440 1172 0000 0000 1193 5923


Kontakt

DZIAŁ PROMOCJI
ul. Bankowa 12 (I piętro), 40-007 Katowice
tel. 32 359 2152
absolwent@us.edu.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek–piątek 7.30–15.30

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
ul. Opolska 15
40-084 Katowice
Tel. 32/ 351 11 80

KRS: 0000300702
REGON: 240934900

e-mail: stowarzyszenieabsolwentow@us.edu.pl

www.absolwenci.us.edu.pl

return to top