Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Biuro Współpracy z Gospodarką

Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (BWG) zajmuje się animowaniem współpracy środowiska naukowego z biznesem, promocją Uniwersytetu w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz wzmacnianiem kompetencji środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości i komercjalizacji wiedzy.

BWG działa jako odpowiednik centrum transferu wiedzy i technologii, animuje projekty B+R oraz sieciuje Uniwersytet w krajowych i międzynarodowych konsorcjach ukierunkowanych na przedsiębiorczość i transfer technologii.

Uniwersytet Śląski jest otwarty na różne formy współpracy z otoczeniem gospodarczym. Intensywnie rozwija własną sieć relacji, aktywnie uczestnicząc w inicjatywach klastrowych, zawierając porozumienia z przedsiębiorstwami, promując przedsiębiorczość akademicką.

Formy współpracy:

 • usługi badawcze na zlecenie,
 • udostępnianie laboratoriów oraz aparatury badawczej,
 • transfer przedmiotów własności intelektualnej,
 • sporządzanie opinii o innowacyjności,
 • współpraca ekspercka,
 • realizacja wspólnych studiów podyplomowych,
 • wyszukiwanie praktykantów i stażystów,
 • konsultowanie programów kształcenia,
 • realizacja wspólnych projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • realizacja wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych,
 • współorganizacja wydarzeń akademickich i studenckich.

Wymienione obszary nie stanowią katalogu zamkniętego, a jedynie punkt wyjścia do rozmowy. Zachęcamy do zgłaszania pomysłów i propozycji.

Jesteśmy:

 • jednostką administracji ogólnouczelnianej
 • zgranym zespołem specjalistów o szerokich kompetencjach

Zajmujemy się:

 • animowaniem współpracy środowiska naukowego z biznesem
 • promowaniem Uniwersytetu w otoczeniu
 • pozyskiwaniem środków zewnętrznych (promowanie przedsiębiorczości; komercjalizacja)
 • obsługą badań zleconych oraz aktywne poszukiwanie zleceń z rynku
 • katalogowaniem potencjału komercjalizacyjnego UŚ (zrealizowane projekty, obszary badawcze, kompetencje naukowców, posiadana aparaturę badawczą)

Co robimy?

Tłumaczymy język nauki na język biznesu i odwrotnie. Pracujemy nad tym, aby obie grupie wzajemnie się zrozumiały i chciały współpracować celem osiągnięcia wymiernych korzyści (finansowe, naukowe, prawa ochronne, prestiż, pozyskanie kontaktów…).

Jak to robimy (i po co)?

Prowadzimy współpracę z przedsiębiorcami oraz jednostkami publicznymi. Uczestniczmy w targach i wydarzeniach branżowych. Tworzymy i stale rozszerzamy sieć kontaktów. Stale się szkolimy i aktualizujemy swoją wiedzę. Korzystamy z dobrych praktyk innych podmiotów. Zbieramy, aktualizujemy oraz katalogujemy ofertę badawczą Uniwersytetu. Promujemy potencjał Naukowców Uniwersytetu na zewnątrz.

Co możemy zaoferować?

 • przestrzeń i możliwości spinPLACE
 • znalezienie partnera (biznes, nauka itp.)
 • znalezienie źródła finansowania
 • animowanie współpracy
 • kompleksowa pomoc przy współpracy w przedsiębiorcą
 • przygotowanie oferty
 • zbadanie potencjału komercjalizacyjnego rozwiązania

Kontakt

Biuro Współpracy z Gospodarką
adres: ul. Bankowa 5, budynek spinPLACE, III piętro
40-007 Katowice
tel. +48 32 359 20 81, +48 32 359 22 71
e-mail: transfer@us.edu.pl

Zespół Biura Współpracy z Gospodarką UŚ

Zespół Biura Współpracy z Gospodarką UŚ | fot. archiwum prywatne

return to top