Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Julia Dziukiewicz

absolwentka kierunku PEDAGOGIKA ZE SPECJALNOŚCIĄ PROMOCJA ZDROWIA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniona praca magisterska zaowocowały uzyskaniem dyplomu z oceną celującą (ogólny wynik studiów 4,97). Czterokrotna laureatka stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszego studenta. Autorka publikacji Zdrowie psychospołeczne kobiet po mastektomii [w:] Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby pod red. Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz, (Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016). Uczestniczka wielu projektów badawczych, realizowanych samodzielnie przez pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ („Korzystanie z Facebooka i telefonu komórkowego a jakość życia”, 2013) oraz przez uczelnię we współpracy z innymi jednostkami naukowymi („Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, 2014). Uczestniczka szkolenia pt. „Wprowadzenie do zdrowia populacji – przeciwdziałanie nierównościom w zdrowiu na poziomie regionalnym” (2015) oraz debaty oxfordzkiej „Granice (nie)przyzwoitości w sztuce wizualnej” organizowanej w ramach XI Konferencji Naukowej: „Sztuka i edukacja. Edukacja przez sztukę” podczas XII Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej (2014). Członkini Studenckiego Koła Naukowego „Lallatio”.

Poza działalnością naukowo-badawczą, aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym uczelni poprzez organizację wydarzeń kulturalnych (udział przy organizacji meczu „Senat kontra Senat”, 2012). Przez cały okres studiów, wspierała organizację Dni Otwartych – „Spotkania z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” prowadząc warsztaty oraz stoisko promujące specjalność Pedagogika zdrowia/ Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień. Chcąc zdobywać nowe umiejętności i doświadczenie w lata 2012-2016 pełniła rolę wolontariuszki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Obecnie doktorantka (również na kierunku Pedagogika) oraz studentka podyplomowych studiów kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.

return to top