Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kalina Kinga Jaglarz

LITERATUROZNAWSTWO na Wydziale Filologicznym UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Brała czynny udział w wielu seminariach i konferencjach naukowych, wygłaszając podczas nich referaty. Ma na swoim koncie liczne publikacje naukowe. Jest również współautorką dwóch książek: Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii pod red. Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej, Emilii Wieczorkowskiej oraz Ptaki. Przeploty (publikacja po Seminarium Ptaki) (wraz z dr hab. Beatą Mytych-Forajter). Angażowała się również w wiele inicjatyw m.in. organizacje I Pakamery Folkloroznawczej pt. „Możliwości folkloru”, współpraca i udział w spotkaniach przed-grantowych pod przewodnictwem prof. J. Olejniczaka, współorganizacja seminariów interdyscyplinarnych Wilk w naturze i kulturze, Ptaki. Za swoje osiągnięcia w roku 2015 otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodnicząca trzech kół naukowych, założycielka jednego z nich. Członkini dwóch kolejnych. Należy również do Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO, w ramach którego prowadziła warsztaty ekologiczne BOKASHI dla dzieci. Posiada również osiągnięcia artystyczne, do których zalicza się ustawienie pierwszego w historii uczelni wierszomatu na korytarzu Filologii Polskiej.

return to top