Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Łukasz Benedykt Trzaska

absolwent kierunku PRAWO na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2015/2016

Czterokrotny laureat Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. Podczas studiów brał czynny udział w konferencjach organizowanych przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UŚ. Działał aktywnie w Kole Naukowym Prawa Rzymskiego. Do osiągnięć absolwenta zalicza się także zajęcie III miejsca w Międzyuczelnianym Konkursie Prawa Rzymskiego. Do jego zainteresowań należą kolarstwo, tenis ziemny, turystyka.

return to top