Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Natalia Żórawska

absolwentka kierunku FILOLOGIA POLSKA, specjalność NAUCZYCIELSKA oraz NAUCZANIE POLONISTYCZNE WŚRÓD CUDZOZIEMCÓW na Wydziale Filologicznym UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Natalia Żórawska jest autorką kilkunastu publikacji naukowych, uczestniczką projektów naukowych: „Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych” – projekt współtworzony przez Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Rzeszowski oraz „Literatura i…” – projekt realizowanego przez Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ im. Ireneusza Opackiego. Brała czynny udział w IV Międzynarodowa Konferencja Magistrantów wygłaszając referat dotyczący holocaustowych doświadczeń pisarek drugiego pokolenia. Jest również współorganizatorką IV edycji festiwalu filmowego dla obcokrajowców Made in Poland. Stypendystka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 oraz stypendium Retora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016.

return to top