Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Paweł Blajda

absolwent kierunku GEOLOGIA specjalność GEOCHEMIA I MINERALOGIA na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2015/2016

Jest laureatem Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów na przestrzeni studiów magisterskich. Otrzymał również zagraniczne stypendium odbywane w Koszycach (Słowacja) w ramach programu CEEPUS. Podczas studiów pełnił funkcję przewodniczącego w Studenckim Kole Mineralogów „Heliodor”. Brał czynny udział w I konferencji kół naukowych WNoZ – Barbórka 2015 oraz 21th INTERNATIONAL KARSTOLOGICAL SCHOOL „Classical Karst” (2013, Postojna). Jest współautorem dwóch publikacji naukowych.

Jest współorganizatorem giełd minerałów i biżuterii na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu oraz Dni Otwartych Wydziału. Podjął również współpracę z Zabytkową Kopalnią Uranu w Kletnie na potrzeby działalności naukowej, której podsumowaniem jest jego praca magisterska p.t.: Charakterystyka mineralizacji selenkowej złoża polimetalicznegow Kletnie.

return to top