Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Iwona Zakrzewska

absolwentka kierunku historia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2016/2017

Studia ukończył ze średnią ocen 4,77 oraz celującą oceną na dyplomie. Podczas studiów uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych, m.in. IV Konferencja Panśląska na Uniwersytecie Śląskim (2014) „Daj mi duszę, resztę zabierz” – August Kardynał Hlond opowieść zwyczajna; czy Ogólnopolska Konferencja naukowa studencko-doktorancka „Świąteczne spotkanie mediewistyczne” na Uniwersytecie Łódzkim (2015). Otrzymywała Stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Brała udział w pracach Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie nad opracowaniem spuścizny po Marcinie Czermińskim. Jej pasją są: szeroko pojęta historia Kościoła, wierzenia i przekazy o charakterze apokaliptycznym oraz literatura faktu i literatura piękna.

return to top