Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rafał Fic

absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2016/2017

Czterokrotny laureat stypendium JM Rektora UŚ dla najlepszych studentów. Aktywny uczestnik dwóch konferencji naukowych oraz organizator ogólnopolskiej konferencji naukowej „Karnoprawne aspekty zwalczania terroryzmu” organizowanej przez KN Prawa Karnego „Ultima Ratio” (2017). Na swoim koncie ma pięć publikacji w czasopiśmie „Ekologia” na temat regulacji prawnych związanych z zagadnieniami ekologicznymi. Członek Koła Naukowego Prawa Karnego „Ultima Ratio” w latach od 2014 do 2017 r., w roku akademickim 2016/2017 przewodniczący tego Koła. Laureat II miejsca na XX Lokalnym Konkursie Krasomówczym na WPiA UŚ (2015/2016). Reprezentant WPiA na ogólnopolskiej Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. M. Sczanieckiego, której finał odbył się na Uniwersytecie Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie (2012/2013). Rafał Fic uczestniczył także, w charakterze przedstawiciela studentów, w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego – pełnienie obowiązków związanych z wyborami obecnie urzędujących władz rektorskich.

return to top